Spletni

biografski

leksikon

občine

Slovenska

Bistrica

Pomembne, znane in zanimive osebnosti občine Slovenska Bistrica

Avtor in urednik: Silvo Husu

Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica je projekt posebnega pomena, kajti pri tem ne gre za enkratni dogodek, temveč se nastalo delo nadgrajuje in zato nima časovno določenega cilja. Biografski projekt je že pred leti zasnoval Stane Gradišnik, in dobro zastavljeno delo nadaljujem jaz.

Marca 2021 je pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica izšel v knjižni obliki ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica – Razširjena in dopolnjena izdaja pomembnih in zanimivih osebnosti občine Slovenska Bistrica’, v obsegu, ki obravnava 470 gesel oz. oseb. Vanj so uvrščene samo pokojne osebe, ki so s svojim delovanjem sooblikovale večplastno podobo na območju oziroma v obsegu današnje občine Slovenska Bistrica. Leksikon zajema tudi biografije oseb, ki so se na tem območju rodile ali preživeli otroška leta, so tukaj nekaj časa bivale, a so se uveljavile »v belem svetu«, kakor tudi žrtve povojnih pobojev, med 2. svetovno vojno pobite talce in umrle v nacističnih koncentracijskih taboriščih.

Aprila 2022 sem objavil pričujočo spletno stran ‘Spletni biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’, ki zajema vse osebe iz tiskane izdaje, dodanih pa je tudi že preko 120 novih oseb.

Začel sem tudi z zbiranjem in objavljanjem podatkov o še živečih osebah z območja oziroma v obsegu današnje občine Slovenska Bistrica.

Ker z zbiranjem podatkov še živečih in tudi že umrlih osebnosti nadaljujem vas prosim, če mi lahko pri tem pomagate s predlogi, oz. mi lahko tudi pošljete opise oseb, za katere mislite, da si zaslužijo omembo v leksikonu.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Silvo Husu

 

© Copyrights biografski-sb.si 2022