H

Haas − Hutte

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 29. marec 1914 • Slovenska Bistrica
† 5. marec 2010 • Beograd (Srbija)

ekonomistka • druga Titova žena

* 1. julij 1882 • Krčanj (Velikovec, Avstrija)
† 31. julij 1954 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)

duhovnik

* 5. junij 1829 • Stari Grad (občina Makole)
† 1907 • Slovenska Bistrica

duhovnik • posojilničar • čitalničar

* 16. marec 1811 • Trbonje (občina Dravograd)
† 6. marec 1883 • Šentjur

duhovnik • nabožni pesnik • publicist

* 11. september 1852 • Velika Nedelja (občina Ormož)
† 13. april 1921 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

duhovnik • katehet • kronist

* 21. september 1895 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† 11. december 1930 • Dunaj (Avstrija)

častnik • inženir

1316−1558

rodbina • zgornjepolskavska gospoščina

* ni znano
† 29. april 1897 • Ptuj

duhovnik • prošt • kronist • častni občan občine Spodnja Polskava

* 17. februar 1810 • Thierbach (Avstrija)
† 7. maj 1876 • Zemun (Srbija)

 orglar

* 1696 • Maribor
† 2. februar 1762 • Maribor

aehitekt

* 25. februar 1839 • Kot (občina Slovenska Bistrica)
† 4. september 1914 • Travnik (Bosna in Hercegovina)

duhovnik • jezuit • zgodovinar

* 19. marec 1845 • Bukovec (občina Slovenska Bistrica)
† 19. oktober 1915 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

veleposestnik • župan Zgornje Polskave • načelnik podružnice CMD

* 3. april 1735 • Limbuš (Mestna občina Maribor)
† 27. marec 1797 • Maribor

kipar

* 30. november 1870 • Cerkvenjak
† 1944 • Maribor

slikar

* 6. maj 1892 • Zgornja Polskava
† 10 april 1971 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

kmet • strojar − usnjar

* 21. februar 1806 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 20. marec 1870 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

posestnik • prvi župan občine Spodnja Polskava

* 11. november 1845 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 25. april 1926 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

posestnik • gostilničar • župan občine Spodnja Polskava

* 22. marec 1922 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 5. maj 1988 • Maribor

učiteljica

* 25. december 1921 • Domžale
† 19. julij 1993 • Slovenska Bistrica

zdravnica • upravnica ZD Slovenska Bistrica

* 1715 • Dunaj (Avstrija)
† 26. september 1787 • Gradec (Avstrija)

baročni gradbenik • prenavljal je bistriški grad

* 24. februar 1937 • Ljubljana
† 18. junij 2011 • Ljubljana

umetnostni zgodovinar • novinar • pisatelj • urednik • publicist • alpinist

* 2. april 1874 • Slovenska Bistrica
† ni znano

plemkinja • pisateljica

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu