Foto: Dlib: Naslovnica Slovenskega gospodarja 27. 1. 1916.

VOH, Jernej

(1844–1916)

* 24. avgust 1844 • Arnače (občina Velenje)
† 20. januar 1916 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • nabožni pisec
  • cerkveni zgodovinar
  • duhovnik
  • kanonik

                                           Življenje:

Jernej Voh se je rodil leta 24. avgusta 1844 v Arnačah (občina Velenje) očetu Matiji, kmetu, in materi Ani, rojeni Krule.
Gimnazijo je med leti 1856–64 obiskoval v Celju, bogoslovje pa je študiral v Mariboru in bil leta 1867 posvečen v mašnika. Kot kaplan je nato služboval na Vranskem (1868–69), v Slovenski Bistrici (1869–70), v Slov. Konjicah (1870–78), kjer je bil med letoma 1874–75 tudi provizor. Leta 1878 je bil zaradi bolezni začasno upokojen. Po okrevanju je služboval kaplan v Novi Cerkvi (1879–82), župnik v Šmartnem v Rožni dolini (1882–92), nadžupnik in dekan v Slovenskih Konjicah (1892–1901), od leta 1901 pa je bil stolni kanonik v Mariboru.
Kljub temu, da se političnega življenja ni udeleževal, sta z J. Rozmanom leta 1871 v Slovenskih Konjicah ustanovila Slovensko politično društvo, bil je tudi odbornik Katoliškega tiskarskega društva v Mariboru.
Jernej Voh je umrl 20. januarja 1916 v Mariboru. Ob njegovi smrti je Slovenski gospodar 27. januarja 1916 na naslovnici objavil celostranski prispevek o njem.

                                               Dela:

napisal je večje število knjig, pesmi, molitvenikov, življenjepisov in objavil veliko prispevkov s področja liturgije, cerkvenega prava, zgodovine, ki jih je objavljal v Voditelju v bogoslovnih vedah, Slovenskem gospodarju …

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 2. junij 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com