Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica: Andreas Trost: Spodnja Polskava.

TROST, Andreas

(1657–1708)

* 1657 • Deggendorf (Bavarska, Nemčija)
† 8. junij 1708 • Gradec (Avstrija)

Poklic ali dejavnost:

  • graver – bakrorezec

                                           Življenje:

Andreas Trost se je rodil leta 1657 Deggendorfu na Spodnjem Bavarskem (Nemčija).
Že zelo mlad se je preselil v Avstrijo in od leta 1677 je dokumentirano njegovo bivanje v Gradcu. Znan je po svojih bakrorezih, ki imajo za motive dvorce, gradove ali mesta.
V Gradcu je Trost sodeloval s topografom Georgom Matthäusom Vischerjem in bil glavni graver njegove ‘Topografije vojvodine Štajerske’ (1681), ki vključuje 142 motivov s sedanjega slovenskega državnega ozemlja, med katerimi so tudi bakrorezi mesta in gradu Slovenska Bistrica. Andreas Trost je za to Vischerjevo delo graviral več kot 150 plošč. Za Vischerjevo ‘Knjigo slovenještajerskih gradov’ je izdelal tudi bakroreza za dvorec Frajštajn in Spodnjo Polskavo. Tudi po Vischerjevi smrti je Trost nadaljeval z delom na naslednjih izdajah topografije.
Eno njegovih glavnih del je nastalo okoli leta 1689, kjer je Trost sodeloval s slovenskim topografom Janezom Vajkardom Valvasorjem. Leta 1689 je Valvasor izdal ‘Slavo vojvodine Kranjske’, znanstveno delo o slovenskih krajih, za katero je Trost naredil nešteto gravur. Zaradi tega je Andreas Trost delno živel na gradu Bogenšperk, kjer je Valvasor postavil tiskarno in delavnico za bakrorez.
Kasneje je med leti 1699–1703 je graviral tudi dva pogleda na Gradec (vzhodna in zahodna stran).
Andreas Trost je umrl 8. junija 1708 v Gradcu.

                                               Dela:

Izbor:
• Zemljevid Štajerske, 1675-78.
• bakrorezi za Vischerjevo topografijo Štajerske, 1681.
• bakrorezi za Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske, 1689.
• pogleda na Gradec, 1699–1703.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu