Foto: Občina Slovenska Bistrica, pridobljeno s https://www.slovenska-bistrica.si/objave/176.

ŽAGAR, Ivan, dr.

(1962−)

* 12. januar 1962 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • inženir
  • politik
  • župan

                                           Življenje:

Dr. Ivan Žagar se je rodil 12. januarja 1962 v Mariboru.
Na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru je leta 1992 doktoriral in leta 1993 zasedel delovno mesto docenta za predmetno področje Procesna tehnika, naprave v procesni industriji. Strokovno se je se izpolnjeval in študiral na Paul Sherer Institutu v Švici in Wesssex Institute of Tehnology v Veliki Britaniji.
Leta 1994 je bil izvoljen za župana Občine Slovenska Bistrica, ki jo je vodil do 16. decembra 2004, ko je v Državnem zboru Republike Slovenije prisegel kot minister Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. To delo je opravljal do prenehanja mandata 21. novembra 2008. V tem času je posebno pozornost namenjal ključnim področjem: razvoju lokalne samouprave, regionalni politiki, učinkovitemu pridobivanju sredstev iz skladov EU za finančno obdobje 2004-2006 ter pogajanjem v okviru EU institucij za novo finančno obdobje 2007-2013 na področju evropske kohezijske – regionalne politike. Prav uspešna izvedba in zaključek pogajanj za novo finančno obdobje so Sloveniji omogočila financiranje nekaterih novih vsebin iz naslova kohezijske politike EU.
Decembra 2009 se je s zaposlil na Fakulteti za energetiko Univerze v Maribor, kot docent za predmetno področje energetike. Na strokovnem področju je med drugim sodeloval z mednarodnim združenjem Gamm – Gesselsemaft fur angewandte mathematic ind mechanic, Slovenskim društvom za mehaniko, slovenskim združenjem SLOSIM,…
Leta 2010 in 2014 je bil ponovno izvoljen za župana občine Slovenska Bistrica.
Dr. Ivan Žagar je vodja slovenske delegacije v Odboru regij in član predsedstva Odbora regij EU. V Odboru regij je član v komisijah COTER (Komisija za politiko teritorialne kohezije in proračun EU)) in ENVE (Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo). Za Odbor regij je na predlog Evropske komisije v letu 2012 pripravil strokovno izvedensko mnenje o uvedbi novega finančnega instrumenta CEF (instrument za povezovanje Evrope), katerega cilj je odprava ozkih grl v EU na področju prometa, okoljsko-infrastrukturnih tehnologij in energetskih povezav. V letu 2015 pa je na predlog iste komisije za Odbor regij pripravil tudi strokovno izvedensko mnenje o izidu pogajanj o partnerskih sporazumih in operativnih programih. Prav tako je v letu 2018 ponovno na predlog iste komisije za Odbor regij pripravil strokovno izvedensko mnenje na temo Evropa v gibanju- Agenda za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse.
Dr. Ivan Žagar je član Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Deluje tudi kot ekspert na področju regionalne politike, lokalne samouprave in črpanja evropskih sredstev.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 28. december 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu