Foto: Wikipedija

MAJCEN, Irena

(1958−)

* 2. marec 1958 • Novo mesto

Poklic ali dejavnost:

  • inženirka kmetijstva
  • političarka

                                           Življenje:

Irena Majcen se je rodila 2. marca 1958 v Novem mestu očetu Cirilu, ekonomistu, in materi Viljemini, rojeni Urbanc, računovodkinji.
Irena je osnovno šolo zaključila leta 1976 na Hudinji v Celju. Šolanje je nadaljevala na celjski gimnaziji, leta 1976 pa se je vpisala na študij na ljubljansko Biotehnično fakulteto, smer zootehnika, ki jo je leta 1980 kot univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva−živinorejske smeri uspešno zaključila z diplomo.
Živi z zunajzakonskim partnerjem Tomislavom Goričanom, ekonomistom in avtoprevoznikom, s katerim imata hčer Virinejo in sina Tomislava.
Prva zaposlitev Irene Majcen je bila leta 1981 na Kmetijski zadrugi (KZ) v Slovenski Bistrici kot pospeševalka, nekaj let je bila vodja Temeljne organizacije združenega dela (TOZD). Za članico Izvršnega sveta Občine Slovenska Bistrica (za področje kmetijstva) in vodjo oddelka za kmetijstvo je bila imenovana v letih 1991−1995. V letu 1995 je prevzela delo Vodje oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in gospodarstvo na Upravni enoti (UE) Slovenska Bistrica. Leta 2005 je bila na nadomestnih volitvah izvoljena za županjo Občine Slovenska Bistrica, ki je takrat štela 35.000 prebivalcev. Na rednih volitvah leta 2006 je ponovila mandat. Po končanem mandatu je leta 2010 postala Vodja oddelka za okolje in prostor na UE Slovenska Bistrica.
Leta 2014 je bila Majcenova v 12. vladi Republike Slovenije imenovana za ministrico za okolje in prostor. Od leta 2018 in vse do upokojitve je bila direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije (SKZGRS).
Ob rednem delu je opravljala tudi naslednje funkcije: predsednica KZ Slovenska Bistrica, Predsednica krajevne skupnosti Alfonza Šarha Slovenska Bistrica, predsednica sveta KTV Slovenska Bistrica, vodja delegacije v evropskem odboru regij, podpredsednica Skupnosti občin Slovenije, podpredsednica Zadružne zveze in podpredsednica stranke DeSUS.
10. marca 2021 je Irena Majcen skupaj s predsednikom Karlom Erjavcem odstopila z mesta podpredsednice stranke DeSUS.

Viri in literatura:

  • Informatorka: Majcen, Irena, Slovenska Bistrica, avgust 2022.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. marec 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu