Foto: Pridobljeno s https://sites.google.com/a/geo.ntf.uni-lj.si/slavnostna-akademija-og-2014/_/rsrc/1417785959591/vida_pohar/akad2014%2007.jpg?height=400&width=382.

POHAR, Vida, dr.

(1934−2022)

* 9. julij 1934 • Beograd (Srbija)
† 2022 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • geologinja

                                           Življenje:

Dr. Vida Pohar se je rodila 9. julija 1934 v Beogradu. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Slovenski Bistrici in Ljubljani, kjer je leta 1953 maturirala. Študij je nadaljevala na oddelku prirodoslovno-matematične fakultete v Ljubljani in maja 1960 diplomirala. Jeseni 1960 je bila nastavljena kot strokovna sodelavka, nato asistentka in končno kot višja strokovna sodelavka na oddelku za montanistiko na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (FNT). Leta 1981 je končala študij III. stopnje in bila imenovana za magistro geoloških znanosti. Doktorirala je leta 1991 z disertacijo ‘Poznoglacialna sesalska favna v Sloveniji’. Leta 1992 je bila na FNT habilitirana v docentko, 1997 pa v izredno profesorico FNT, kjer je ostala do upokojitve leta 2004.
Bila je pedagoška delavka, predavala je tudi na biotehniški fakulteti in filozofski fakulteti.
Na raziskovalnem področju se je ukvarjala s proučevanjem ledenodobnih sesalcev, sledov bivanja praljudi in njihovih kultur ter z raziskavami avtohtonih jamskih sedimentov kvartarne starosti. Udeležila se je številnih arheoloških izkopavanj in paleontološko obdelala ledenodobno živalstvo, odkrito v starokamenodobnih postajah. S tega področja je objavila večje število razprav. Napisala je tudi več poročil, poljudnoznanstvenih sestavkov, recenzij in priložnostnih člankov. Udeležila se je številnih kongresov in simpozijev, kjer je imela tudi predavanja.
Vida Pohar je umrla leta 2022.

                                               Dela:

Veliko število znanstvenih člankov in del.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 3. avgust 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu