Foto: Osebni arhiv Jožefa Jerovška

JEROVŠEK, Jožef

(1950−)

* 1. februar 1950 • Spodnja Nova vas (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • kemik
  • politik
  • poslanec

                                           Življenje:

Jožef Jerovšek se je rodil 1. februarja 1950 v Spodnji Novi vasi (občina Slovenska Bistrica) očetu Ivanu in materi Pavli, rojeni Venguš.
Po končani osnovni šoli v Slovenski Bistrici je leta 1964 nadaljeval šolanje na II. gimnaziji Maribor in po maturi leta 1968 nadaljeval šolanje na Oddelku za kemijo na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1976 tudi diplomiral.
Leta 1977 je odšel na služenje vojaškega roka v Jugoslovansko ljudsko armado in se po vrnitvi leta 1978 zaposlil v Tovarni glinice in aluminija Kidričevo. Med leti 1991–96 je bil nato tehnični direktor Silkem d.o.o. Kidričevo, leta 1996 pa je postal vodja Oddelka za gospodarstvo na Občini Slovenska Bistrica.
Še istega leta je bil na listi SDS izvoljen za poslanca v Državnem zboru RS v mandatu 1996–2000 in bil nato izvoljen še za štiri mandate zapored (2000–04, 2004–08, 2008–11, 2011–julij 2014). Bil je predsednik najbolj prestižnih odborov Državnega zbora: Odbora za zunanjo politiko, odbora za obrambo in Komisije za nadzor obveščevalnih služb.
Upokojil se je leta 2014.

                                               Dela:

Kot kemik je razvil postopek sinteze zeolita A in redne industrijske proizvodnje.

                                             Priznanja:

  • Kraigherjevo priznanje za izume in patente republike Slovenije, za razvoj zeolita.
  • Diamantni znak SDS leta 2012.

Viri in literatura:

  • Informator: Jerovšek, Jožef, Spodnja Nova vas, januar 2023.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. marec 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu