Foto: Osebni arhiv Karmen Furman.

FURMAN, Karmen, mag.

(1980−)

* 17. april 1980 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • univerzitetna diplomirana pravnica
  • magistra znanosti delovnega prava in prava socialne varnosti
  • poslanka Državnega zbora Republike Slovenije

                                           Življenje:

Mag. Karmen Furman se je rodila 17. aprila 1980 v Mariboru očetu Maksimilijanu, elektrikarju, in materi Hildi Breznik, rojeni Šrot, komercialni tehnici. V družini je še brat dr. Kristijan, prof. matematike.
Osnovno šolo je obiskovala v Poljčanah in jo skupaj z nižjo glasbeno šolo vsa leta uspešno zaključila z odlično oceno. Šolanje je nadaljevala na II. gimnaziji v Mariboru. Po zaključeni maturi se je vpisala na študij prava na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je leta 2005 diplomirala z odliko in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. V letu 2016 je na Pravni fakulteti v Mariboru uspešno zagovarjala magistrsko nalogo in pridobila naziv magistra znanosti delovnega prava in prava socialne varnosti.
Po končanem študiju se je zaposlila v pravni službi Občine Slovenska Bistrica. Ob ustanovitvi Občine Poljčane je delo na področju lokalne samouprave nadaljevala v Občini Poljčane, kjer je bila od leta 2011 pa vse do izvolitve v parlament direktorica občinske uprave. Delo poslanke državnega zbora opravlja vse od junija 2018.
5. septembra 2009 se je poročila z Žarkom Furmanom, generalnim direktorjem družbe Hmezad Trgovina Žalec d.o.o.. V zakonu se jima je rodil sin Jaša.
Karmen Furman ima opravljene številne strokovne izpite, med drugim pravniški državni oziroma pravosodni izpit in državni izpit iz javne uprave. V letih med 2011 do 2015 je bila tudi članica Okrajne volilne komisije VII. volilne enote 2. volilnega okraja in od leta 2015 pa vse do kandidature na državnozborskih volitvah namestnica predsednice Okrajne volilne komisije VII. volilne enote 2. volilnega okraja.

                                               Dela:

  • Nadaljnje usklajevanje Zakona o gospodarskih družbah s smernicami Direktive 2007/36/ES o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi, znanstveni članek, Podjetje in delo, št. 3-4/2009.
  • Pravna narava delovnih razmerij javnih uslužbencev, dilema med njihovo pogodbenostjo in nepogodbenostjo, knjiga (v knjigi so prikazane pomanjkljivosti uslužbenske zakonodaje ter predstavljeni predlogi zakonskih sprememb kot izhodišče in vodilo pri pripravi nove zakonodaje), 2018.

Viri in literatura:

  • Informator: Furman, Karmen, Slovenska Bistrica, september 2022.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. marec 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu