Foto:

DERNJAČ, Martin

(1816−1885)

* 1816 • ni znano
† 1885 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

 

Poklic ali dejavnost:

  • učitelj
  • nadučitelj
  • častni občan Spodnje Polskave

                                           Življenje:

Martin Dernjač se je rodil leta 1816.
1. maja 1838 je na spodnjepolskavski šoli kot učitelj zamenjal Franca Goleža in jo vodil do leta 1871.
Dernjač je bil slab vzgojitelj in učitelj, ki je z učenci je ravnal grdo, zato so Pokošani (naselje v občini Slovenska Bistrica) šolo bojkotirali. Na šoli je imel le 20 učnih knjig. Poučeval je v slovenskem jeziku, nemščino le kot predmet. Kljub temu so v njegovem času šolo razširili v dvorazrednico, saj je bilo otrok iz leta v leto več in je šolo obiskovalo več kot 120 učencev. Uredil je drevesnico, redil je kravo in v nasadu murv gojil sviloprejke. Postal je tudi prvi nadučitelj oziroma šolski upravitelj na Spodnji Polskavi.
Med njegovimi šolarji sta bila Franc Žagar, pozneje duhovnik in doktor teologije, ter Janko Pajk, literarni teoretik, filozof in urednik.
Martin Dernjač se je upokojil leta 1871, zamenjal ga je Ernest Tribnik, prej učitelj na ljudski šoli v Zavrču. Kljub očitkom so se Spodnjepolskavčani od nadučitelja Dernjača ob njegovem odhodu v pokoj poslovili slovesno. Zaradi 33-letnega poučevanja njihovih otrok so ga razglasili za častnega občana.
Dernjač je umrl leta 1885 na Spodnji Polskavi.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Spodnja Polskava in njena stoletja, Slovenska Bistrica, 2020, str. 60, 209 in 211.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 21. avgust 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu