Foto: Album Draga Čoža

FRANGEŽ, Jože 

(1911−?)

* 7. marec 1911 • Spodnja Polskava (občina Slovenka Bistrica)
† ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • ni znano

                                           Življenje:

Jože Frangež se je rodil 7. marca 1911 na Spodnji Polskavi.
Nemci so ga internirali v koncentracijsko taborišče, kjer je neznano kdaj umrl.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Spodnja Polskava in njena stoletja, Slovenska Bistrica, 2020, str. 320.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. avgust 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu