M

Maček − Murmayr

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 1. november 1942 • Slovenska Bistrica
† 13. januar 1988 • Maribor

ekonomist • inženir • direktor Impola

* 6. julij 1858 • Zgornja Velka (občina Šentilj)
† 13. marec 1940 • Maribor

učitelj • publicist

* 2. marec 1958 • Novo mesto

inženirka kmetijstva • političarka

* 2. polovica 19. stoletja • ni znano
† ni znano

zdravnik

* 9. marec 1958 • Zgornja Bistrica (občina Sovenska Bistrica)

gradbenik • projektant mostov

* 1. november 1929 • Šmartno ob Paki
† 24. januar 1983 • Slovenska Bistrica

lesarski tehnik • alpinist

* 15. november 1860 • Gornji Grad
† 23. junij 1930 • Maribor

duhovnik • cerkveni pravnik • stolni prošt

* 25. julij 1885 • Brestanica
† 10. avgust 1945 • Ljubljana

zdravnik • internist • publicist

* 31. oktober 1864 • Cirkovce (občina Kidričevo)
† 25. oktober 1933 • Laporje

duhovnik • dekan

* 19. april 1899 • Slovenska Bistrica
† 14. oktober 1989 • Celje

pravnik • odvetnik • pisatelj • vojak • udeleženec 1. svetovne vojne • Maistrov borec

* 1. november 1886 • Slovenska Bistrica
† 20. september 1973 • Hartberg (Avstrija)

pisateljica

* 1725 • Rogatec
† 1788 • Slovenj Gradec

kipar • rezbar

* 19. april 1699 • St. Avold, Lotaringija (Francija)
† 12. marec 1759 • Ljubljana

slikar

1614−1786

redovniki

* 16. oktober 1658 • Vipava
† 5. februar 1727 • Škofja Loka

kamnosek

* 7. junij 1922 • Slovenska Bistrica
† 24. september 1997 • Ljubljana

radijska napovedovalka • inštruktorica za govorno tehniko

* 1. december 1857 • Hošnica pri Laporju (občina Slovenska Bistrica)
† 31. avgust 1909 • Hošnica pri Laporju (občina Slovenska Bistrica)

lokalni politik • narodni buditelj

* 26. september 1971 • Maribor

ekonomski tehnik • gasilec • tabornik

* 12. avgust 1948 • Ptuj
† 29. avgust 1991 • Maribor

učitelj • glasbeni pedagog • zborovodja • kulturni delavec

* 8. december 1958 • Ljubljana

policist • pravnik • strokovnjak na področju organiziranja in varovanja javnih prireditev

* 4. junij 1909 • Versiaco na Tirolskem (Avstrija)
† 17. avgust 1989 • Slivniško Pohorje

duhovnik

* 25. avgust 1975 • Slovenska Bistrica

alpski smučar • podjetnik

* ni znano
† ni znano

lekarnar • dobrotnik

* 6. april 1931 • Slovenska Bistrica
† 3. maj 1952 • severna stena Špika (Julijske Alpe)

dijak • planinec • alpinist

* 5. december 1826 • Št. Vid pri Ponikvi
† 17. september 1916 • Gradec (Avstrija)

duhovnik • katehetski pisec

* 1871 • ni znano
† 1947 • ni znano

zdravnik • medicinski svetnik • župan Slovenske Bistrice

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu