Foto: Osebni arhiv Miloslava Poštraka.

POŠTRAK,  Miloslav (Milko), doc. dr.

(1960−)

* 20. oktober 1960 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

 • socialni delavec
 • sociolog
 • visokošolski predavatelj

                                           Življenje:

Dr. Miloslav (Milko) Poštrak se je rodil 20. oktobra 1960 v Mariboru očetu Stanislavu, magistru ekonomije, in materi Mariji, rojeni Tramšek, ekonomski tehnici. Ima brata Danila.
Osnovno šolo Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je obiskoval med leti 1967–75, nato pa med leti 1975–79 gimnazijo Miloša Zidanška (sedaj Druga gimnazija) v Mariboru. Po maturi se je vpisal na Višjo šolo za socialne delavce (VŠSD) v Ljubljani in 23. septembra 1981 diplomiral. Študij je nadaljeval na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Ljubljana in 27. decembra 1984 uspešno zagovarjal diplomo. Magisterij je opravljal na Fakulteti za družbene vede (FDV) Ljubljana, sociologija/kulturologija, med leti 1990–94 in ga končal 28. februarja 1994. Še isto leto je vpisal doktorat na isti fakulteti in 5. maja 1998 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo.
Od junija 1986 do julija 1987 je bil zaposlen kot sociolog na Centru za socialno delo (CSD) Ljubljana Center, nato od septembra 1987 do avgusta 1988 kot socialni delavec na OŠ Karel Destovnik Kajuh v Ljubljani in od avgusta 1988 do septembra 1990 kot socialni delavec na CSD Ljubljana Šiška. Septembra 1990 se je kot mladi raziskovalec zaposlil na VŠSD, kjer je bil nato od novembra 1994 asistent za področje socialnega dela. 4. oktobra 2004 se je zaposlil kot asistent za področje socialnega dela na Fakulteti za socialno delo (FSD) Univerze v Ljubljani, kjer je od decembra 2010 docent za isto področje.
26. avgusta 2005 se je poročil z Gertrudo, rojeno Kostajnšek, germanistko in učiteljico nemščine in angleščine na osnovni šoli.
Dr. Poštrak na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani proučuje teorije, koncepte in metode socialnega dela. Ukvarja se s področjem socialnega dela z mladimi.
Raziskuje mladinske subkulture; osredotoča se na raziskovanje življenjskih slogov mladih, s posebnim poudarkom na proučevanju načinov, ki jih oblikujejo ranljive skupine mladostnikov. Raziskuje tudi prostočasne dejavnosti mladih ter proučuje njihov prosti čas, njegov pomen in oblike odzivov na protislovja njihovega življenjskega sveta predvsem ranljivih mladostnikov. Proučuje in razvija nove možne pristope pri delu svetovalnih in mladinskih delavcev z mladostniki v njihovem prostem času.
Od začetka osemdesetih let do leta 2015 je bil sodelavec več medijev, od radijskih postaj (Radio Maribor, Radio Študent), do revij (Mladina, Glasbena mladina, Grom, Stop, Apokalipsa…) in časopisov (Večer, Dnevnik, Nedeljski Dnevnik…) na področju kulture, predvsem subkultur, popularne in rock glasbe.
Od študijskega leta 2015/16 dalje je tudi zunanji predavatelj na Fachhochschule Kärnten, Feldkirchen (Avstrija), za predmet Koncepti in metode socialnega dela z mladimi.
Napisal je večje število strokovnih člankov in izdal učbenik ter monografijo v soavtorstvu.

                                               Dela:

 • Izbrani strokovni članki:
  • Nekaj izhodišč za delo na področju preprečevanja odklonskih pojavov med mladimi na Centru za socialno delo občine Ljubljana-Center, Socialno delo 26, št. 4, 274 – 283, Ljubljana, 1987.
  • Kje so subkulture danes? Socialno delo, letnik 33, št. 1 – 4, Ljubljana. VŠSD, 1994a.
  • V znamenju trojstev. Socialno delo, letnik 33, št. 4. Ljubljana, VŠSD, str. 325 – 342, 1994b.
  • Razsežnosti ustvarjalnosti. Socialno delo, letnik 34, št. 1, str. 37 – 44, 1995.
  • Antropološki zorni kot. Socialno delo, letnik 40, št 2-4, str. 207 – 229, 2001.
  • Subjekt in intersubjektivnost. Socialno delo, letnik 41, št 5, str. 249 – 271, 2002.
  • Kaj posebnega lahko ponudi socialno delo pri delu z mladimi. Šolsko svetovalno delo, 2003, letnik VIII, št. 3/4, str. 26-33, 2003.
  • Nasilje kot sporočilo. Šolsko svetovalno delo, letnik 11, št. 3-4, str. 3-8, 2006.
  • Uporaba ustvarjalnih pristopov pri delu z otroki in mladostniki. Šolsko svetovalno delo, letnik XII, št 1/2, str. 11-17, 2007a.
  • Preventivna funkcija prostega časa. V: Kristančič Azra, Svoboda izbire – moj prosti čas, str. 147 – 165, A.A. Inserco d.o.o. svetovalna družba, Ljubljana, 2007b.
  • Poštrak, Milko – Dragoš, Srečo: Ausbildung für Sozialarbeit im gegenwärtigen Slowenien. V: Hamburger Franz (ur.). Ausbildung für soziale, 2007.
  • Berufe in Europa: Band 4, (ISS-Pontifex, 1/2007). Frankfurt am Main: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V., str. 89-109, 2007.
  • Prispevek socialnega dela pri preprečevanju opuščanja šolanja. V: Javrh Petra (ur.), Obrazi pismenosti. Spoznanja o razvoju pismenosti odraslih, str. 202 – 218, Andragoški center Slovenije, Ljubljana, 2011a.
  • Refleksija metod dela z mladimi z vidika socialnega dela. V: Kuhar Metka, Razpotnik Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji. Pedagoška fakulteta. Ljubljana, 2011b.
  • Koncepti socialnega dela z mladimi. Socialno delo, letnik 54, št. 5, str. 271 – 280, 2015.
  • Dometi socialno konstruktivističnega modela socialnega dela.
  • Socialno delo, letnik 56, št. 2, 133- 148, 2018.
  • Socialno delo z ranljivimi mladostniki v njihovem prostem času v Sloveniji v obdobju 1975 – 1990. Socialno delo, letnik 58, št. 3-4, str. 235 – 254, 2019.
 • Monografija in učbenik:
  • Miloševič Arnold, Vida – Poštrak, Milko: Uvod v socialno delo, Študentska založba, Ljubljana, 2003.
  • Poštrak, Milko: Uvod v socialno delo, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 2022.

Viri in literatura:

 • Informator: Poštrak, Miloslav, avgust, Ljubljana, 2022.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. marec 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com