H

rodbine

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

1316−1558

zgornjepolskavska gospoščina

© Copyrights biografski-sb.si 2023