T

moški

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 12. marec 1729 • Slovenska Bistrica
† 1. maj 1813 • Slovenska Bistrica

učitelj • ustanovitelj šole na Spodnji Polskavi

* 1526 (predvidoma) • ni znano
† 1576 (predvidoma) • ni znano

plemič • vojak • veleposestnik

* 30. november 1810 • Maribor
† 29. februar 1868 • Maribor

lectar • gospodarstvenik • župan Lovrenca na Pohorju in Maribora

* 3. februar 1631 • Gradec (Avstrija)
† 1. december 1671 • Gradec (Avstrija)

plemič • veleposestnik

* 4. marec 1961 • Maribor

poslovno-strateški svetovalec • gorski vodnik • alpinist

* 10. julij 1928 • Maribor
† 11. februar 1993 • Ljubljana

kipar • avtor spomenika pri Treh žebljih

* 24. november 1914 • Vrhole pri Slov. Konjicah (občina Slovenska Bistrica)
† 9. januar 2014 • Izola

učitelj • geograf • gospodarski zgodovinar • publicist • udeleženec NOB

* 9. april 1874 • Zalužice (Slovaška)
† 1952 • Slovenske Konjice

fotograf • iridolog • udeleženec 1. svetovne vojne

* 9. junij 1912 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 1946 (predvidoma) • ni znano

kmet−vinar • železničar

* 28. januarja 1914 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 12. oktober 1943 • Mozelj (občina Kočevje)

uradnik • član vaških straž • četnik

* 31 januar 1919 • Zgornja Bistrica (Slovenska Bistrica)
† 5. oktober 1982 • Ptuj

gospodarstvenik • direktor Perutnine Ptuj • udeleženec NOB

* 1860 • Brezje pri Oplotnici (občina Oplotnica)
† 1947 • ni znano

učitelj • šolski upravitelj OŠ Tinje • publicist • društveni in kulturni delavec

* 9. marec 1906 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 6. januar 1970 • Jesenice

učitelj • slavist • ravnatelj OŠ • pravljičar • igralec in režiser • upravnik gledališča na Jesenicah

* ni znano • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 15. april 1941 • Trbovlje

učitelj

* 16. oktober 1902 • Kranj
† 16. februar 1996 • Ljubljana

pravnik • publicist • udeleženec NOB • prvoborec ‒ spomeničar

* 12. december 1947 • Slovenska Bistrica
† 13. april 2013 • Kovača vas (občina Slovenska Bistrica)

športnik ‒ judoist • olimpijec

* 12. avgust 1891 • Slovenske Konjice
† januar 1946 • ni znano

klobučar

* 13. marec 1916 • Selnica ob Dravi
† 4. junij 1976 • Maribor

igralec • častnik

* ni znano
† avgust 1905 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

nadučitelj • soustanovitelj PGD Spodnja Polskava

* 18. november 1798 • Konjsko (občina Vojnik)
† 8. september 1870 • Teharje (občina Celje)

duhovnik • zapisovalec ljudskega blaga

* 1657 • Deggendorf (Bavarska, Nemčija)
† 8. junij 1708 • Gradec (Avstrija)

graver – bakrorezec

* 18. marec 1906 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† 30. september 1944 • Hartheim (Avstrija)

kuhar • udeleženec NOB

* 15. avgust 1906 • Predjama (občina Postojna)
† 5. maj 1976 • Slovenska Bistrica

kapelnik • glasbeni pedagog • udeleženec NOB

* 9. devember 1944 • Celje

ekonomski tehnik • samostojni podjetnik • društveni delavec

* 4. avgust 1945 • Drensko Rebro (občina Kozje)

univerzitetni diplomirani inženir agronomije • direktor

* 3. junij 1896 • Brezuljak (občina Rakek)
† 22. december 1969 • Maribor

zdravnik • častnik

© Copyrights biografski-sb.si 2022