P

družine in rodbine

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

18.−19. stoletje

plemiči

* 4. januar 1822 • Zbelovo (občina Slovenske Konjice)
† 31. december 1889 • Zagreb (Hrvaška)

plemič • gospodarstvenik • gradbenik • trgovec

* 25. december 1826 • Slovenska Bistrica
† 29. april 1892 • Dunaj (Avstrija)

plemič • gospodarstvenik • pravnik

sredina 19. stoletja−16. oktobra 1926

plemiči • lastniki zgornjepolskavske graščine in gospostva

© Copyrights biografski-sb.si 2022