S

družine in rodbine

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

 • Anton (?−1945) • Anton (1921−1946) • Kristina (1888−1946)

* ni znano • Čadram (občina Oplotnica)
† poleti 1945 • Šterntal (Strnišče, občina Kidričevo)

delavec

* 1921 • Visole (občina Slovenska Bistrica)
† 10. januar 1946 • ni znano

delavec

* 12. januar 1888 • Madžarska
† 10. januar 1946 • ni znano

gospodinja

11.−13. stoletje

plemiči • prvi znani posestniki ozemlja Slovenske Bistrice

• Ferdinand (1882−po koncu 2. svetovne vojne) • Marija (?−po koncu 2. svetovne vojne) • Marija (?−po koncu 2. svetovne vojne)

* 1882 • ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

mizar

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

ni znano

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

ni znano

© Copyrights biografski-sb.si 2022