V

družine in rodbine

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

16.−17. stoletje

plemiči • prvi privatni lastniki bistriškega gradu med 1584 in 1681

Albert (1894−1946) • Bernhard (1930−1946) • Hermina (1926−1946) • Julijana (1902−1946)

* 13. marec 1894 • Slovenska Bistrica
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 18. avgust 1930 • Slovenska Bistrica
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 6. december 1926 • Slovenska Bistrica
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 9. februar 1902 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

gospodinja

• Albin (1908−1942) • Franc (1883−1942) • Marija (1878−?) • Marija (1911−?)

* 5. februar 1908 • Ločica (občina Polzela)
† 1942 • Jasenovac (Hrvaška)

zaposlen v domači gostilni

* 13. januar 1883 • Vransko
† 1942 • Jasenovac (Hrvaška)

gostilničar

* 21. december 1878 • Lepa Njiva (občina Mozirje)
† ni znano • Jasenovac (Hrvaška)

gostilničarka

* 11. december 1911 • Zagorje
† ni znano • Jasenovac (Hrvaška)

zaposlena v domači gostilni

© Copyrights biografski-sb.si 2022