Q

Quadrio −

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* med 1675 in 1680 • Benetke (Italija)
† 1730 • ni znano

štukater

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu