R

žrtve vojne in povojnih pobojev

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 21. maj 1912 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 12. februar 1945 • Frankolovo (občina Vojnik)

mlinarski pomočnik • rudar • udeleženec NOB

* 27. avgust 1912 • Stari Log (občina Slovenska Bistrica)
† 11. maj 1945 • Borovlje (avstrijska Koroška)

ključavničar • železničar • udeleženec NOB

 • Ada (1911−1945) • Antonija (1868−1946) • Marija (1900−1945) • Marija (1906−1946) • Mihael (1899−1946)

* 1911 • Slovenska Bistrica
† 1945 (predvidoma) • ni znano

trgovka

* 1868 • Vitanje
† januar 1946 • Dunaj (Avstrija)

gostilničarka

* 1900 • Slovenska Bistrica
† 1945 • Velenik (občina Slovenska Bistrica)

trafikantka

* 6. avgust 1906 • Spodnje Preloge (občina Slovenska Bistrica)
† po 10. januarju 1946 • ni znano

učiteljica

* 11. december 1899 • Slovenska Bistrica
† po 10. januarju 1946 • ni znano

gostilničar • mesar • posestnik

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

orožnik

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

ni znano

• Antonija (1882−1946) • Hilda (1925−1946) • Jakob st. (1880−1946) • Jakob ml. (1911−1946) • Marija (1904−1946)

* 20. marec 1882 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

gospodinja

* 6. september 1925 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 25. aprila 1880 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 (predvidoma) • ni znano

kolar

* 28. julij 1911 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

kolar

* 4. februar 1904 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 21. julij 1910 • Zgornje Prebukovje (občina Slovenska Bistrica)
† 27. marec 1945 • Ošelj (občina Slovenska Bistrica)

delavec na žagi

* 28. julij 1922 • Kočno pri Polskavi (občina Slovenska Bistrica)
† 30. maj 1945 • nekje v Istri

ni znano

 • Jakob (1880−1944) • Marija (1882−1944) • Leopoldina (1908−1944)

* 20. julij 1880 • Šmarje pri Sežani
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze (Hrvaška)

upokojeni vratar

* 28. oktober 1908 • Šmarje pri Sežani
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze (Hrvaška)

šivilja

* 4. september 1882 • Šmarje pri Sežani
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze (Hrvaška)

gospodinja

* 23. avgust 1913 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† april 1945 • Maribor

orožnik • udeleženec NOB

* 1. maj 1898 • Videm (občina Krško)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

mizar

© Copyrights biografski-sb.si 2022