R

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 21. maj 1912 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 12. februar 1945 • Frankolovo (občina Vojnik)

mlinarski pomočnik • rudar • udeleženec NOB

* 17. september 1939 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)
† 17. september 1995 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)

veterinar

* ni znano
† 6. november 1936 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

nadučitelj • društveni delavec

* 25. maj 1922 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 2. marec 2000 • Ljubljana

zdravnik • ginekolog • patolog • publicist

* 17. oktober 1932 • Maribor
† 31. december 1984 • Maribor

učitelj • ravnatelj OŠ Črešnjevec • društveno‒kulturni delavec

* 26. februar 1885 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 24. avgust 1948 • Zagreb (Hrvaška)

zdravnik • udeleženec 1. svetovne vojne

* 27. avgust 1912 • Stari Log (občina Slovenska Bistrica)
† 11. maj 1945 • Borovlje (avstrijska Koroška)

ključavničar • železničar • udeleženec NOB

* 1946 • Maribor

duhovnik • bolniški duhovnik (kurat)

 • Ada (1911−1945) • Antonija (1868−1946) • Marija (1900−1945) • Marija (1906−1946) • Mihael (1899−1946)

* 1911 • Slovenska Bistrica
† 1945 (predvidoma) • ni znano

trgovka

* 1868 • Vitanje
† januar 1946 • Dunaj (Avstrija)

gostilničarka

* 1900 • Slovenska Bistrica
† 1945 • Velenik (občina Slovenska Bistrica)

trafikantka

* 6. avgust 1906 • Spodnje Preloge (občina Slovenska Bistrica)
† po 10. januarju 1946 • ni znano

učiteljica

* 11. december 1899 • Slovenska Bistrica
† po 10. januarju 1946 • ni znano

gostilničar • mesar • posestnik

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

orožnik

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

ni znano

* 18. november 1974 • Maribor

zgodovinarka

• Antonija (1882−1946) • Hilda (1925−1946) • Jakob st. (1880−1946) • Jakob ml. (1911−1946) • Marija (1904−1946)

* 20. marec 1882 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

gospodinja

* 6. september 1925 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 25. aprila 1880 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 (predvidoma) • ni znano

kolar

* 28. julij 1911 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

kolar

* 4. februar 1904 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 14. julij 1916 • Poljčane
† 28. oktober 1976 • Maribor

učiteljica • kulturna delavka

* 27. avgust 1836 • Dunaj (Avstrija)
† 5. april 1918 • Gradec (Avstrija)

slikar • grafik

* 28. avgust 1889 • Počenik (občina Pesnica)
† 20. februar 1975 • Maribor

pravnik • odvetnik • publicist

* ni znano • Lipnica (Avstrija)
† 25. marec 1711 • Maribor

kipar

* 21. julij 1910 • Zgornje Prebukovje (občina Slovenska Bistrica)
† 27. marec 1945 • Ošelj (občina Slovenska Bistrica)

delavec na žagi

* 28. julij 1922 • Kočno pri Polskavi (občina Slovenska Bistrica)
† 30. maj 1945 • nekje v Istri

ni znano

* ni znano
† 1800 • ni znano

organist • prvi izprašani učitelj v mestu

* 23. februar 1961 • Slovenska Bistrica

kriminalist forenzik • fotograf

* 22. marec 1944 • Slovenska Bistrica

sociolog in politolog • javni intelektualec • publicist

 • Jakob (1880−1944) • Marija (1882−1944) • Leopoldina (1908−1944)

* 20. julij 1880 • Šmarje pri Sežani
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze (Hrvaška)

upokojeni vratar

* 28. oktober 1908 • Šmarje pri Sežani
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze (Hrvaška)

šivilja

* 4. september 1882 • Šmarje pri Sežani
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze (Hrvaška)

gospodinja

* 9. maj 1960 • Maribor

gorski vodnik • alpinist

* 20. september 1935 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 12. julij 1987 • Maribor

učitelj • ravnatelj OŠ Črešnjevec • kulturni delavec

* 23. avgust 1913 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† april 1945 • Maribor

orožnik • udeleženec NOB

* 5. julij 1946 • Slovenska Bistrica
† december 2017

univerzitetno diplomirani fizik in matematik • ljubiteljski slikar

* 1. maj 1898 • Videm (občina Krško)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

mizar

* 1841 • ni znano
† 1921 • ni znano

soustanovitelj PGD Spodnja Polskava • župan Spodnje Polskave

© Copyrights biografski-sb.si 2022