Foto: Osebni arhiv družine Martinjak

MARTINJAK, Oto

(1929−1983)

* 1. november 1929 • Šmartno ob Paki
† 24. januar 1983 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • lesarski tehnik • alpinist

                                           Življenje:

Oto Martinjak se je rodil 1. novembra 1929 v Šmartnem ob Paki očetu Ivanu, železniškemu uslužbencu, in materi Ljudmili Martinjak, rojeni Gorjup. Po smrti Otovega očeta so se preselili iz Šmartnega ob Paki v Slovensko Bistrico, kjer so sprva stanovali pri družini Rues, nato na dveh naslovih na Partizanski ulici in nazadnje v svoji hiši v Slovenski Bistrici.
Po končani osnovni šoli v Slovenski Bistrici se je Oto vpisal na srednjo lesarsko šolo v Mariboru in jo uspešno zaključil.
Prvo zaposlitev je dobil v Lesno industrijskem podjetju (LIP) Slovenska Bistrica, nato je bil dve leti zaposlen na občinskem sindikatu v Slovenski Bistrici, ostalo delovno dobo pa na LIP-u Slovenske Konjice, TOZD Slovenska Bistrica, vse do prerane smrti.
24. novembra 1962 se je poročil z Dorotejo, rojeno Štalekar. V zakonu sta se jima rodila sinova Žarko in Aleš.
V prostem času se je ukvarjal z atletiko in alpinizmom. Med prvomajskimi prazniki leta 1952 je bil s še sedmimi planinskimi prijatelji na nekajdnevni odpravi v Martuljški skupini, z namenom preplezati kakšno smer. Odprava se je žal končala tragično, saj je med 2. in 5. majem v severni steni Špika umrla peterica izmed njih: trije bratje Uršič (Jože, Milan in Ivan/Vanč), Franc Karner in Hinko Moraus.
Oto Martinjak je umrl 24. januarja 1983 na svojem domu, pokopan je na pokopališču v Slovenski Bistrici.

Viri in literatura:

  • Martinjak, Doroteja, žena in Martinjak, Žarko in Aleš, sinova, Slovenska Bistrica, september 2022.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 11. september 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu