Foto: Osebni arhiv družine Šoštarič

ŠOŠTARIČ, Ivan

(1942−)

* 30. oktober 1942 • Gornje Jesenje – Krapina (Hrvaška)

Poklic ali dejavnost:

 • gostinec
 • obrtnik
 • podjetnik

                                           Življenje:

Ivan Šoštarič se je rodil 30. oktobra. 1942 v Gornjem Jesenju – Krapina (Hrvaška).
Njegovi starši niso bili zaposleni, preživljali so se s kmetijo. V družini se je rodilo pet otrok, poleg Ivana še dve sestri in dva brata. Oče je bil družbeno aktiven v krajevni skupnosti, bil je poveljnik gasilcev, igral je na različne instrumente in bil član pihalne godbe, delal pa je tudi kot cimperman samouk (mojster, ki postavlja ostrešja). Mati se je poleg kmetije kot samouk ukvarjala s šivanjem za potrebe tamkajšnjih žena.
Ivanov brat Slavko je končal strojno šolo in šel v Nemčijo. Od tam se je vrnil v Slovensko Bistrico, kjer je ustanovil samostojno družinsko podjetje SOHA, ki še danes dobro posluje in napreduje. Idejo za to mu je dal Ivan. Drugi brat, Izidor, je končal trgovsko šolo in živi na Ptuju, kjer v družinskem krogu vodijo Bar Divino. Sestra Zdenka je do upokojitve živela v Nemčiji, nato se je preselila v rojstno hišo v hrvaško Zagorje. Sestra Marija pa je končala srednjo medicinsko šolo in je zaposlena v zdravstvenem domu Krapina.
Ivan Šoštarič je končal osnovno šolo in se zaposlil v gostilni. Ker je od malega imel veliko željo za delo v gostinstvu, je ob delu končal gostinsko šolo. Želja za samostojno gostinsko dejavnost se mu je uresničila leta 1967, ko se je poročil z Danico, maturantko srednje upravne šole v Krapini, in sta prišla živet v Slovenijo. Tukaj sta na Prelogah pri Slovenski Bistrici z ženo vodila gostinski obrat, ki ga je lastnik hiše poimenoval Danica. Slovela sta po kvalitetnih gostinskih uslugah daleč naokoli.
Poleg dela v gostinstvu je s prijateljem Tonetom Ofentavškom načrtoval nove poslovne ideje in nadaljnje razvojne poti podjetništva. Na Ofentavškovo pobudo se je Ivan začel ukvarjati s tekstilno dejavnostjo, izdeloval je trakove za rolete. Z dejavnostjo je pričel v majhni delavnici na Prelogah. Sčasoma je v Slovenski Bistrici, v Trubarjevi ulici, zgradil poslovno-stanovanjski objekt. Leta 1974 se je iz Prelog preselil v Slovensko Bistrico ter v okviru svojega podjetja z blagovno znamko Poliplet močno razširil svojo dejavnost z različnimi proizvodnimi artikli.
Ivan Šoštarič je bil kot uspešen podjetnik leta 1979 med ustanovitelji Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica (takratnega obrtnega združenja). Deloval je tako v obrtnem združenju kot v občinskih organih in povezoval interese obrtnikov in podjetnikov tudi na takratnem republiškem nivoju. Bil je podpredsednik obrtne zbornice OOZ Slovenska Bistrica v obdobju od 1979–94, od 1. januarja 1994 do 11. decembra 2010 je bil član skupščine OOZ Slovenska Bistrica.
Vedno si je prizadeval za razvoj obrtne zbornice, bil pa je aktiven tudi na področju razvijanja počitniških kapacitet. Zavzemal se je za razvoj sindikalnega gibanja med obrtniki in zaposlenimi delavci ter bdel nad prizadevanji za socialno in zdravstveno varnost zaposlenih. V tej zvezi je bil tudi pobudnik ustanovitve sklada za izobraževanje in stanovanjskega sklada v okviru obrtne zbornice.
Kot član Izvršnega sveta takratne Skupščine občine Slovenska Bistrica in delegat Obrtne zbornice Slovenije si je močno prizadeval za razvoj obrtništva in podjetništva. Uresničila se je tudi njegova ideja in želja po pridobitvi in ureditvi zemljišč za obrtno-podjetniško cono v Slovenski Bistrici. Ta njegova vizija je bila izvedena in uresničena nekaj let kasneje.
V njegovem poslovnem življenju je bila neprestano prisotna želja po razvoju, inovacijah in novih poslovnih odločitvah. Za vse njegove želje je pričelo primanjkovati poslovnih prostorov za uresničitev željenih ciljev. Zato je v industrijski coni v Slovenski Bistrici, na Kolodvorski ulici, kupil objekt v IV. gradbeni fazi, ga uredil in vanj preseli del proizvodnje. V tem objektu je odprl tudi industrijsko prodajalno lastnih izdelkov, pod nazivom Mega tekstil d. o. o. Direktorica omenjene družbe je sedaj Andreja Šoštarič Mlačnik, hči Ivana Šoštariča. Mega tekstil se je dodatno razširil z dejavnostjo MegaMobil, kjer izdelujejo avtodome. Zaradi širitve dejavnosti so morali v nakup nove hale, v širitev dodatnih poslovnih prostorov in proizvodno-strojne opreme.
Ivanova druga hči, Marina, je postala direktorica podjetja Poliplet, ki trenutno deluje še na stari lokaciji. Ker pa se delovni proces v proizvodnji z različnimi programi kontinuirano širi, posledično primanjkuje poslovnih prostorov. Tudi Poliplet d.o.o. je za nemoteno opravljanje te dejavnosti moral v izgradnjo novih poslovnih prostorov oz. objekta.
 

                                               Priznanja:

 • Priznanje Obrtne zbornice Slovenije za dolgoletno delovanje v organih obrtne zbornice
 • Priznanje občine Slovenska Bistrica za uspehe, ki so pomembni za razvoj občine, dela in življenja v njej ter za njen ugled, 1989
 • Priznanje za 30 letno uspešno delo v obrti, 1999
 • Obrtnik leta. Priznanje podeljuje podjetje Impos-Tednik Panorama, 2003
 • Podjetje pridobi certifikat kakovosti, 2004
 • Priznanje za 35–40 letno uspešno delo v obrti, 2004
 • Priznanje za uspešno delovanje v organih zbornice, 2004
 • Dobitnik zlate plakete s posebnim priznanjem, ki jo je podelila OOZ Slovenska Bistrica, 2004
 • Občinsko priznanje za svoje delo v obrti, 2012
 • Najvišje priznanje za 50 let članstva v Obrtni zbornici Slovenska Bistrica. Mega tekstil in Poliplet sta podjetji, ki sta plod njegovega trdega dela, prilagajanja, poguma in odločnosti, 2017
 • Zlati ključ OZS  za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in podjetništva ter uspešno in aktivno delo v organih OZS, 2019.

Viri in literatura:

 • Kranjčec, Marina, hči, Slovenska Bistrica, oktober 2022.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. marec 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu