Foto: Osebni arhiv Rudija Rizmana.

RIZMAN, Rudolf (Rudi), ddr.

(1944−)

* 22. marec 1944 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

 • sociolog in politolog
 • javni intelektualec
 • publicist

                                           Življenje:

Ddr. Rudi Rizman se je rodil 22. marca 1944 v Slovenski Bistrici v delavski družini. Oče Martin je delal v tovarni Impol, mama Branislava pa je gospodinjila, pletla in poleg njega skrbela še za štiri otroke: Jožeta, ki je umrl med drugo svetovno vojno, Milico, Branka in Martino. Od leta 1967 naprej živi v Kamniku, kjer imata z ženo Marijo, višjo medicinsko sestro, dva otroka in štiri vnuke.
V Slovenski Bistrici, kjer je odraščal, je obiskoval osnovno šolo in po njej Drugo državno gimnazijo v Mariboru. V tem času se je udejstvoval v mestni mladinski organizaciji in v Klubu OZN, v obeh je tudi opravljal vlogo predsednika; prav tako je poleg igranja na violončelo v Glasbeni šoli in rokometa nastopal kot recitator v Klubu Ivan Cankar v okviru Delavsko prosvetnega društva (DPD) Svoboda Slovenska Bistrica in sicer ob mentorstvu Janka Čara.
Leta 1963 je nadaljeval študij na današnji Fakulteti za družbene vede, kjer je diplomiral (1968) in magistriral (1975) na področju političnih ved. Doktorat iz sociologije je leta 1979 pridobil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
V letih 1970-1972 je vpisal in dokončal doktorski študij na Univerzi Harvard (Nova Anglija, ZDA), ki mu je zaradi ovir doma lahko šele pozneje (2000) podelila doktorat iz sociologije. V času doktorskega študija je na harvardski univerzi opravljal delo asistenta, še prej leta 1969 pa prav tako isto vlogo na MIT (Massachusetts Institute of Technology v Cambridgeu (Nova Anglija, ZDA), pri akademiku, zgodovinarju, Titovem biografu in jugoslovanskem disidentu Vladimirju Dedijerju.
Od leta 1969 do 1979 je pedagoško in raziskovalno delal na današnji Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (UL) ter od leta 1980 naprej na Filozofski fakulteti UL, na kateri je tudi pridobil naziv rednega profesorja za sociologijo in politične vede, ob upokojitvi pa mu je Univerza podelila naziv častnega profesorja UL. Na isti fakulteti je bil v letih 2003-2009 tudi predsednik njenega Raziskovalnega inštituta.
Njegovi pedagoški in raziskovalni interesi vključujejo naslednja področja: sociologijo nacionalizma in globalizacije, nacionalno vprašanje, teoretično in historično sociologijo, vprašanja Evropske unije in nacionalne suverenosti, geopolitika in vojne, zgodovino družbene misli, problemi demokracije, genocida in človekovih pravic, terorizma, vloge intelektualcev, itn.
Kot gostujoči profesor je sodeloval na številnih univerzah po svetu in na mednarodnih konferencah. Med njimi izpostavimo samo naslednje: Harvard in MIT v Cambridgeu (Nova Anglija, ZDA), London School of Economics and Political Science (Združeno kraljestvo), Univerza v Bologni (Italija), Svobodna univerza v Berlinu (Nemčija), Karlova Univerza v Pragi (Češka), Univerza v Regensburgu (Nemčija), Univerza Washington v Seattlu (Washington, ZDA) Hebrejska univerza v Jeruzalemu (Izrael), Univerza v Parizu VII (Francija), Univerza v Krakovu (Poljaka), Univerza v Minsku (Belorusija), Univerza v New Yorku (New York, ZDA) Gradcu, Dunaju (oba Avstrija); San Diegu (Kalifornija, ZDA), San Marinu, Sapporu (Japonska), Kaunasu (Litva), Ženevi (Švica), Torontu in Hamiltonu (oba Kanada), Pittsburghu (Pensilvanija, ZDA), in Firencah (Italija), na Mednarodnem centru Woodrowa Wilsona v Washingtonu, DC (Zvezno okrožje Kolumbija, ZDA) in drugje.
Rudi Rizman je bil v času dodiplomskega študija odgovorni urednik študentske Tribune in v času podiplomskega tudi odgovorni urednik revije Problemi, ki sta bili obe kritični do tedanjega režima. Pozneje je bil član številnih mednarodnih društev in organizacij, med njimi Mednarodnega Russellovega razsodišča (1966-), Ameriškega sociološkega združenja, Komisije Jean-Paul Sartra za alternativne Nobelove nagrade, slovenskega Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Helsinškega odbora za človekove pravice, so-ustanovitelj Mirovnega inštituta v Ljubljani, itd.
Izdal je tudi več knjig v slovenskem in tujih jezikih.
V Sloveniji velja za enega od pionirjev na področju raziskovanja in predmetnega uvajanja sociologije globalizacije in sociologije (etno)nacionalizma.

                                               Dela:

 • Med knjigami v slovenskem in tujih jezikih omenimo samo naslednje:
  • Marksizem in nacionalno vprašanje (v slovenščini in srbohrvaščini), 1980.
  • Universal Validity of Human Rights, so-avtor Vladimir Dedijer, 1982.
  • Izzivi odprte družbe, 1997.
  • Dall’autoritarismo alla Democrazia Attraverso l’Indipendenza: Il Caso Sloveno, Bologna, Italija, 2006.
  • Uncertain Path – Transition and Consolidation of Democracy in Slovenia, Texas, ZDA, 2006.
  • Globalizacija in avtonomija – prispevki za sociologijo globalizacije (v slovenščini in hrvaščini), 2008 in 2014.
  • Odprte sociološke agende: globalizacija, demokracija in intelektualci, 2014.
  • Čas (brez) alternative – Sociološke in politološke refleksije, 2014.
  • Družba in politika v času retrotopije – Teme iz politične sociologije, 2020.

  Poleg tega je v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih publikacijah objavil še preko 300 člankov.

                                               Priznanja:

 • Častni profesor Univerze v Ljubljani.

Viri in literatura:

 • Informator: Rizman, Rudi, Kamnik, december 2022.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. marec 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com