T

Tabernik − Turšič

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 12. marec 1729 • Slovenska Bistrica
† 1. maj 1813 • Slovenska Bistrica

učitelj • ustanovitelj šole na Spodnji Polskavi

izpričan med leti 1727 in 1746

učitelj − ludimagister

* 1526 (predvidoma) • ni znano
† 1576 (predvidoma) • ni znano

plemič • vojak • veleposestnik

* 30. november 1810 • Maribor
† 29. februar 1868 • Maribor

lectar • gospodarstvenik • župan Lovrenca na Pohorju in Maribora

* 3. februar 1631 • Gradec (Avstrija)
† 1. december 1671 • Gradec (Avstrija)

plemič • veleposestnik

* 28. avgust 1852 • Karlovy Vari (Češka)
† 10. januar1913 • Dunaj (Avstrija))

geolog • paleontolog

* 4. marec 1961 • Maribor

poslovno-strateški svetovalec • gorski vodnik • alpinist

* 10. julij 1928 • Maribor
† 11. februar 1993 • Ljubljana

kipar • avtor spomenika pri Treh žebljih

* 24. november 1914 • Vrhole pri Slov. Konjicah (občina Slovenska Bistrica)
† 9. januar 2014 • Izola

učitelj • geograf • gospodarski zgodovinar • publicist • udeleženec NOB

* 9. april 1874 • Zalužice (Slovaška)
† 1952 • Slovenske Konjice

fotograf • iridolog • udeleženec 1. svetovne vojne

* 4. januar 1913 • Laporje (občina Slovenska Bistrica)
† 23. februar 1993 • St. Spencer (ZDA) ?

duhovnik

* 6. januar 1881 • Laporje (občina Slovenska Bistrica)
† 25. november 1937 • Malečnik (mestna občina Maribor)

duhovnik

* 7. november 1972 • Maribor

akademsko izobražen glasbenik • učitelj trobente in baritona

* 24. julij 1977 • Maribor

akademsko izobražen glasbenik •učitelj klarineta

* 9. januar 1941 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)

pravnica • ljubiteljska slikarka

* 28. januarja 1914 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 12. oktober 1943 • Mozelj (občina Kočevje)

uradnik • član vaških straž • četnik

* 31 januar 1919 • Zgornja Bistrica (Slovenska Bistrica)
† 5. oktober 1982 • Ptuj

gospodarstvenik • direktor Perutnine Ptuj • udeleženec NOB

* 1860 • Brezje pri Oplotnici (občina Oplotnica)
† 1947 • ni znano

učitelj • šolski upravitelj OŠ Tinje • publicist • društveni in kulturni delavec

* 9. marec 1906 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 6. januar 1970 • Jesenice

učitelj • slavist • ravnatelj OŠ • pravljičar • igralec in režiser • upravnik gledališča na Jesenicah

* 16. avgust 1929 • Slovenska Bistrica
† 6. junij 2021 • Slovenska Bistrica

učiteljica • sociologinja • političarka • poslanka

* 16. oktober 1902 • Kranj
† 16. februar 1996 • Ljubljana

pravnik • publicist • udeleženec NOB • prvoborec ‒ spomeničar

* 12. december 1947 • Slovenska Bistrica
† 13. april 2013 • Kovača vas (občina Slovenska Bistrica)

športnik ‒ judoist • olimpijec

* 14. junij 1940 • Podlože (občina Majšperk)
† 28. junij 2019 • Slovenska Bistrica

učiteljica • novinarka • urednica • društvena in turistična delavka

* 13. marec 1916 • Selnica ob Dravi
† 4. junij 1976 • Maribor

igralec • častnik

* 1. september 1991 • Ptuj

športnik ‒ taekwondoist • olimpijec

1595−1670

rodbina • posestniki bukovškega zemljiškega gospostva

izpričana v drugi polovici 16. stoletja in do leta 1632

naslednica bukovškega zemljiškega gospostva • povezana z nastankom cerkve sv. Trojice na Levarjih

* ni znano
† avgust 1905 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

nadučitelj • soustanovitelj PGD Spodnja Polskava

* 18. november 1798 • Konjsko (občina Vojnik)
† 8. september 1870 • Teharje (občina Celje)

duhovnik • zapisovalec ljudskega blaga

* 1657 • Deggendorf (Bavarska, Nemčija)
† 8. junij 1708 • Gradec (Avstrija)

graver – bakrorezec

* 15. avgust 1906 • Predjama (občina Postojna)
† 5. maj 1976 • Slovenska Bistrica

kapelnik • glasbeni pedagog • udeleženec NOB

* 9. devember 1944 • Celje

ekonomski tehnik • samostojni podjetnik • društveni delavec

* 4. avgust 1945 • Drensko Rebro (občina Kozje)

univerzitetni diplomirani inženir agronomije • direktor

* 3. junij 1896 • Brezuljak (občina Rakek)
† 22. december 1969 • Maribor

zdravnik • častnik

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu