Foto: Osebni arhiv Vlada Leskovarja

LESKOVAR, Vlado

(1951−)

* 15. julij 1951 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • univerzitetni diplomirani ekonomist
  • predsednik skupščine občine Slovenska Bistrica

                                           Življenje:

Vlado Leskovar se je rodil 15. julija 1951 v Mariboru očetu Jožetu in materi Heleni Leskovar, rojeni Uršič.
Prve štiri razrede osnovne šole je obiskoval v Laporju, od 5. do 8. razreda pa v Slovenski Bistrici. Šolanje je nadaljeval na II. gimnaziji Maribor, ki jo je zaključil kot zlati maturant. Po maturi se je vpisal na Visoko ekonomsko komercialno šolo (VEKŠ) v Mariboru in jo zaključil kot univerzitetni diplomirani ekonomist.
Poročen je z Zinko Leskovar, rojeno Javornik, s katero imata sina in dve hčeri.
Od leta 1974 je zaposlen v tovarni Impol v Slovenski Bistrici in sicer na naslednjih delovnih mestih:
− 1974−77 pripravnik, organizator;
− 1978−87 finančni direktor;
− 1988−89 član prisilne uprave v Impolu;
− 1989−2007 član Uprave v Impolu d.d. in član Uprave v Impol 2000 d.d;
− 2008−14 član Uprave v Impolu 2000 d.d. in prokurist v Impolu d.o.o;
− 2015 do danes član Upravnega odbora v Impolu 2000 d.d. in prokurist v Impolu d.o.o.
Poleg redne zaposlitve v Impolu je opravljal tudi naslednje funkcije:
− 1978−90 član Upravnega odbora Kreditne banke Maribor;
− 1978−90 član Upravnega odbora Kreditne banke Maribor p.e. Slov. Bistrica;
− 1980−88 član Upravnega odbora SIS za telesno kulturo;
− 1984−88 član izvršne sveta občine Slov. Bistrica;
− 1989−90 predsednik skupščine občine Slov. Bistrica (današnje županovanje).

Viri in literatura:

  • Informator: Leskovar, Vlado, Laporje, januar 2023

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. marec 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu