V

Vandot − Vrolih

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 15. januar 1884 • Kranjska Gora
† 11. julij 1944 • Trnjanski Kuti (Hrvaška)

železniški uslužbenec • mladinski pisatelj

* 19. november 1919 • Pesnica
† 3. januar 2001 • ni znano

učiteljica • slovenistka • publicistka

* 7. avgust 1937 • Ogljenšak (občina Slovenska Bistrica)

obramboslovec • društveni delavec • poslanec

* 27. julij 1880 • Žabljek (občina Slovenska Bistrica)
† 17. oktober 1976 • Ljubljana

učitelj • geograf

* 17. december 1938 • Maribor
† 18. julij 1998 • Slovenska Bistrica

inženir • direktor in tehnični direktor Impola • lokalni aktivist

* 1889 • Štandrež pri Gorici (Italija)
† 1966 • ni znano

učitelj • kulturni delavec • narodni buditelj • udeleženec 1. svetovne vojne

* 22. julij 1920 • Studenci (Mestna občina Maribor)
† 19. maj 1983 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)

pesnica • pisateljica • zbiralka ljudskega blaga • društveno kulturna delavka • udeleženka NOB

* okoli 22. aprila 1770 • Ribnica na Pohorju
† 20. februar 1836 • Stari trg (občina Slovenj Gradec)

duhovnik • nabožni pisec

* 13. junij 1848 • San Lorenzo Isontino (pri Gorici, Italija)
† 27. marec 1932 • Slovenska Bistrica

gradbenik • cesarski svetnik • častni občan Slovenske Bistrice

16.−17. stoletje

plemiška rodbina • prvi privatni lastniki bistriškega gradu med 1584 in 1681

izpričan konec 16. in v prvi polovici 17. stoletja

plemič • posestnik slovenjebistriškega zemljiškega gospostva • zakupnik slovenjebistriške mitnice

* 1888 • Pragersko
† 1962 • ni znano

trgovec • posestnik • občinski odbornik

* 6. oktober 1926 • Poljčane
† 2. avgust 2012 • Poljčane

ustanovitelj Emi-ja • župan občine Slovenska Bistrica • lokalni aktivist

* 27. april 1906 • Sakušak (občina Juršinci)
† 29. november 1992 • Maribor

učitelj • gledališki igralec

* 8. februar 1923 • Ljubljana
† 19. maj 1996 • Maribor

slikar • udeleženec NOB

* 15. januar 1919 • Ljubljana
† avgust 1992 • Slovenska Bistrica

režiser • kulturni delavec • udeleženec NOB

* 3. maj 1864 • Sevnica
† 1. junij 1916 • Gradec (občina Krško)

duhovnik

* 24. december 1949 • ni znano

judoist • olimpijec

* 28. julij 1929 • Slovenska Bistrica
† 14. junij 2017 • Maribor

elektrotehnik • serviser televizorjev • monter televizijskih anten

* 21. maj 1934 • Planina pod Šumikom (občina Slovenska Bistrica)
† 28. junij 2017 • Slovenska Bistrica

učitelj • ravnatelj OŠ • kulturno-prosvetni delavec • lokalni aktivist

* 21. julij 1942 • Planina pod Šumikom (občina Slovenska Bistrica)
† 8. julij 2021 • Maribor

trgovec • ekonomski tehnik • planinec • sindikalist

* 16. maj 1926 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† 3. marec 2010 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

častnik • udeleženec NOB

izpričan v 19. stoletju

učitelj • nadučitelj

* 20. april 1926 • Budina (Mestna občina Ptuj)
† 16. marec 2005 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)

dijakinja • udeleženka NOB

* 15. marec 1810 • Podrečje (občina Domžale)
† 4. januar 1880 • Loče (občina Slovenske Konjice)

duhovnik • pesnik

* 22. april 1628 • Wenns (Avstrija)
† 13. december 1696 • Linz (Avstrija)

kartograf • topograf

* 5. januar 1877 • Dolič (občina Mislinja)
† 7. januar 1937 • Spodnja Polskava

organist • kretnik • predsednik podružnice Zveze jugoslovanskih železničarjev

* 25. julij 1927 • Maribor
† 5. julij 1998 • Ljubljana

pravnik • mednarodno priznan strokovnjak pomorskega prava

* 2. marec 1866 • Maribor
† 31. avgust 1915 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

nadučitelj • soustanovitelj spodnjepolskavske gasilske godbe • udeleženec 1. svetovne vojne

* 30. marec 1896 • Fram (občina Rače − Fram)
† 9. avgust 1986 • Maribor

učiteljica • dobrotnica

* 11. september 1977 • Maribor

metalec krogle • olimpijec

* 20. september 1899 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 11. junij 1985 Gradec • (Avstrija)

geodet • častnik • vojak • udeleženec 1. svetovne vojne • udeleženec 2. svetovne vojne

* 24. avgust 1844 • Arnače (občina Velenje)
† 20. januar 1916 • Maribor

nabožni pisec • cerkveni zgodovinar • duhovnik • kanonik

* 25. oktober 1915 • Ljubljana)
† 22. marec 1997 • Maribor

pisateljica • davčna uradnica

* 31. december 1903 • Studenci (Mestna občina Maribor)
† 24. december 1986 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

učitelj • upravitelj OŠ • kulturni in družbenopolitični delavec • udeleženec NOB

* 23. september 1926 • Murska Sobota
† 7. marec 1995 • Maribor

profesorica • pisateljica • literarna zgodovinarka

* 16. februar 1937 • Ljubljana
† 14. marec 2010 • Maribor

umetnostna zgodovinarka • konzervatorka

* 1714 • ni znano
† 8. april 1781 • Slovenska Bistrica

kirurg (ranocelnik) • mestni svétnik

* 4. januar 1834 • Šoštanj
† 21. oktober 1911 • Visole (občina Slovenska Bistrica)

zdravnik • politik • pisatelj • narodni buditelj • čitalničar

* 3. februar 1923 • Ptuj
† 18. avgust 2003 • Ljubljana

družbenopolitični delavec • diplomat • pisatelj • čebelar

* 10. september 1826 • Vojnik
† 10. julij 1893 • Šmarje pri Jelšah

duhovnik • ustanovitelj prve knjižnice v Slovenski Bistrici

* 25. avgust 1943 • Ljubljana

univerzitetni diplomirani ekonomist • direktor

* 13. september 1915 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 23. december 1990 • Brdo pri Lukovici

duhovnik

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu