Foto: Osebni arhiv Leopolda Turnška

TURNŠEK, Leopold

(1945−)

* 4. avgust 1945 • Drensko Rebro (občina Kozje)

Poklic ali dejavnost:

  • univerzitetni diplomirani inženir agronomije
  • direktor

                                           Življenje:

Leopold Turnšek se je rodil 4. avgusta 1945 v Drenskem Rebru (občina Kozje) očetu Andreju in materi Magdaleni Turnšek, rojeni Fišer. Družino sta dopolnjevala še brat Andrej in sestra Majda.
Po končani osnovni in srednji šoli je leta 1970 uspešno zaključil študij agronomije in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir agronomije.
Aprila leta 1971 se je poročil z Ido Korošec. Rodila sta se jima otroka Matjaž in Polona.
Leta 1971 se je zaposlil v podjetju Vital d.o.o. v Mestinju kot tehnični vodja proizvodnje. Na tem delovnem mestu je ostal do leta 1976, ko ga imenujejo za direktorja Tovarne olja Gea d. d. Slovenska Bistrica (leta 1904 jo je ustanovil Albert Stiger, op. ur.) in nato leta 2005 za predsednika uprave v istem podjetju. Na tem delovnem mestu je ostal do upokojitve leta 2008. Pod njegovim vodstvom je Tovarna olja Gea postala vodilna oljarna in edina rafinerija jedilnih rastlinskih olj v Sloveniji. Tovarna proizvaja in trži izdelke pod uveljavljenimi in uspešnimi blagovnimi znamkami Gea, Gea bio, Zvezda, Cekin in Sončni cvet. Nosilni proizvodi so rastlinska olja, majoneze, solate, omake, ocvrta čebula in krmne komponente.
Poleg opravljanja direktorske funkcije je bil aktiven tudi na drugih, predvsem gospodarskih področjih, kjer je opravljal tudi pomembne funkcije: bil je aktiven član živilske industrije Republike Slovenije (RS), aktiven član gospodarske zbornice RS in območne gospodarske zbornice za Podravje, predsednik gospodarske zbornice za Podravje, predsednik Razvojnega sveta za Podravje, predsednik združenja oljarstva RS in predsednik Gospodarskega interesnega združenja Golica (GIZ).
Za svoje delo je prejel številna priznanja.

                                               Priznanja:

  • Priznanje območne gospodarske zbornice za Podravje.
  • Priznanje občine Slovenska Bistrica.
  • Direktor leta občine Slovenska Bistrica.

Viri in literatura:

  • Informator: Turnšek, Leopold, Slovenska Bistrica, marec 2023.
  • Spletna stran Tovarne olja Gea, pridobljeno s https://gea.si/.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. marec 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu