Foto: Osebni arhiv Nine Ditmajer

DITMAJER, Nina, dr.

(1988−)

* 26. marec 1988 • Maribor

 

Poklic ali dejavnost:

 • profesorica slovenščine
 • teologinja
 • literarna zgodovinarka
 • jezikoslovka

                                           Življenje:

Dr. Nina Ditmajer se je rodila 26. marca 1988 v Mariboru očetu Martinu Bevcu in materi Silvi Ditmajer.
Osnovno šolo (1995–2003) in splošno gimnazijo (2003–2007) je obiskovala v Slovenski Bistrici, nato se je vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, smer slovenski jezik s književnostjo. Študij je uspešno zaključila leta 2012 z diplomskim delom Botanično izrazje pri Janezu Koprivniku. Zaporedno je študirala na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Enota Maribor, smer Teološke in religijske študije. Študij je uspešno zaključila leta 2015 z diplomskim delom Jezikovno-prevajalske značilnosti Javornikovih starozaveznih prevodov (1848–1854). Pod mentorstvom dr. Marka Jesenška se je leta 2012 vpisala še na doktorski študijski program Slovenistične študije, Filozofska fakulteta UM, kjer je leta 2019 obranila doktorsko disertacijo z naslovom Sprejemanje vzhodnoštajerske knjižnojezikovne norme v rokopisnih pridigah Jožefa Muršca. Leta 2020 je na Podiplomski šoli ZRC SAZU, smer Primerjalni študij idej in kultur, obranila svojo drugo doktorsko disertacijo z naslovom Slovensko pesništvo na Štajerskem med letoma 1758 in 1848: vzori, žanri in recepcija, ki jo je pripravljala pod mentorstvom dr. Luke Vidmarja.
Med leti 2016–2020 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, od 2021 je tam zaposlena kot asistentka.

                                               Dela:

 • Znanstveno delo:
  Pri svojem znanstvenem delu se ukvarja z vzhodnoštajerskim knjižnim jezikom ter starejšim pesništvom na Štajerskem in v Prekmurju. Svoje ugotovitve objavlja v znanstvenih revijah (npr. Slavistična revija, Jezik in slovstvo, Edinost in dialog, Časopis za zgodovino in narodopisje) in se udeležuje znanstvenih simpozijev doma ter v tujini.
  V svoje delo vključuje tudi metode digitalne humanistike in pripravlja diplomatične izdaje starejšega slovenskega slovstva. 2021 je uredila elektronsko izdajo najstarejše štajerske rokopisne pesmarice, t. i. Foglarjeve pesmarice.
 • Uredniško delo:
  Bila je glavna urednica študentske literarno-jezikoslovne revije Liter jezika (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2010–2013) in študentske revije Colloquia (teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2014–2016). Od 2017 je področna urednica za literaturo pri krščanski reviji za duhovnost in kulturo Tretji dan, od 2022 je članica uredniškega odbora znanstvene revije Edinost in dialog.
 • Literarno delo:
  Svojo poezijo in prozo je objavljala v slovenskih literarnih revijah (Mentor, Vpogled, Liter jezika).
  Njena poezija je bila 2017 uvrščena v zbornik Nekega dne se nekaj premakne. Almanah poezije avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980, ki še nimajo pesniškega prvenca.
 • DITMAJER, Nina, OGRIN, Matija (urednik), ERJAVEC, Tomaž (urednik). Foglarjeva pesmarica. Editio princeps. Elektronska znanstvenokritična izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva. https://sidih.github.io/foglar/.
 • Bibliografija dr. Nine Ditmajer (KLIK).

                                               Priznanja:

 • V študijskih letih 2012/2013 in 2013/2014 je prejemala Škrabčevo štipendijo.
 • Leta 2019 je bila na ZRC SAZU prejemnica štipendije dr. Bojana Erhatiča.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. marec 2023

Zadnja posodobitev: 25. januar 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu