Foto: Album

MRAZ, Tomaž

(1826−1916)

* 5. december 1826 • Št. Vidu pri Ponikvi
† 17. september 1916 • Gradec (Avstrija)

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • katehetski pisec

                                           Življenje:

Tomaž Mraz se je rodil 5. decembra 1826 v Št. Vidu pri Ponikvi.
Gimnazijo je obiskoval med leti 1842–47 v Celju, študiral filozofijo v Gradcu (Avstrija), teologijo v Celovcu (Avstrija) in bil leta 1853 ordiniran v Št. Andražu (Avstrija). Služboval je po raznih krajih Koroške, avstrijske Koroške in na Hrvaškem. Med leti 1865–69 je bil veroučitelj na gimnaziji v Sibinju (Hrvaška).
Leta 1899 se je upokojil in bival v Slovenski Bistrici, dokler se ni leta 1907 preselil v Gradec.
Mraz je pripadal Slomškovemu krogu in je bil odločen Slovenec, kar mu je zlasti med službovanjem v Vuzenici nakopalo precejšnje nasprotovanje nemškutarjev.
Tomaž Mraz je umrl 17. septembra 1916 v Gradcu.

                                               Dela:

  • Dopisoval je v N, SGp, Ost und West, Vaterland, Draupost, Südsteier. Post.
  • Kot libeliški kaplan je izdal Djansko navodilo, po kterem naj se prvošolci v presveti Jezusovi veri podučujejo, Maribor, 1861.
  • Šolske kateheze za prvence, Celovec 1878.
  • Razlaga srednjega in največjega šolskega katekizma, Celovec 1883.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 6. april 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2023