Foto: RTVSLO – TV Maribor, pridobljeno s https://img.rtvcdn.si/_up/upload/2020/04/09/65667662.jpg.

ŠOŠTARIČ, Mirko

(1920−1999)

* 10. april 1920 • Maribor
† 7. maj 1999 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • strokovnjak za varstvo naravne dediščine

                                           Življenje:

Mirko Šoštarič se je rodil 10. aprila 1920 v Mariboru očetu Ivanu, veterinarju, in materi Marjeti Šoštarič, rojeni Lapat.
Osnovno šolo je obiskoval med leti 1927–31 v Mariboru, kjer je tudi nadaljeval šolanje na realni gimnaziji in leta 1940 opravil maturo.
Leta 1941 je služboval pri gozdni upravi v Beogradu, nato pa pri Srpskom dunavskom žitarskom poduzeću med leti1942–44. Leta 1945 se je zaposlil na Jugopetrolu v Mariboru in nato zamenjal več služb, dokler se ni leta 1960 zaposlil na Zavodu za spomeniško varstvo kot zunanji sodelavec – varstvo narave, od leta 1964 pa je bil tam zaposlen za stalno.
Sodeloval je pri prvih osnutkih novega zakona o varstvu narave in med drugim pripravil prve odločbe, da se zavarujejo: pragozd Pohorje in hrastov (dobov) pragozd na Cigonci.
Napisal je okrog 30 prispevkov, razprav, v glavnem o varstvu narave in krajine v različnih publikacijah.
Mirko Šoštarič je umrl 7. maja 1999 v Mariboru.

                                               Dela:

  • Preko 30 razprav o varstvu narave in krajine v različnih publikacijah.
  • Številni elaborati o varstvu narave.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 6. april 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2023