Foto: Nadškofijski arhiv Maribor

KOREN, Zoran

(1966−2006)

* 20. februar 1966 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 2006 • Slovenj Gradec

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik

                                           Življenje:

Zoran Koren se je rodil 20. februarja 1966 na Spodnji Polskavi (občina Slovenska Bistrica). Po pripovedovanju nekaterih Spodnjepolskavčanov naj bi bil sin župnika Antona Šeruge, ki je začel prihajati na Spodnjo Polskavo v zimskih mesecih 1964/1965, ker je nadomeščal obolelega župnega upravitelja Franca Satlerja.
Zoran Koren se je po osnovni šoli v domačem kraju vpisal na Srednjo živilsko šolo v Mariboru, nato pa v Slomškovo dijaško semenišče, tudi v Mariboru, kjer se je pripravljal na vpis na ljubljansko Teološko fakulteto in vstop v bogoslovje.
Teologijo je študiral v Ljubljani in Mariboru, v mašnika je bil posvečen leta 1993.
Kot kaplan je služboval v Trbovljah, Rogaški Slatini, Št. Ilju pod Turjakom – Mislinji in v Šmarju pri Jelšah. Leta 1998 je prevzel upravo župnij Sv. Danijel nad Prevaljami in Strojna, po štirih letih je v isti župniji postal župnik.
Poleti 2006 se mu je zdravstveno stanje nenadoma močno poslabšalo in moral je na urgentno zdravljenje v slovenjgraško bolnišnico.
Zaradi odpovedi notranjih organov je v Slovenj Gradcu po enem tednu umrl. Pokopan je na Spodnji Polskavi. Pogrebno mašo v cerkvi svetega Štefana in pogreb je vodil mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger ob somaševanju 60 duhovnikov.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Spodnja Polskava in njena stoletja, str. 45−46.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu