Foto: Kronika župnije Zgornja Polskava

ŠEBAT, Anton

(1866−1926)

* 7. januar 1866 • Sladka Gora (občina Šmarje pri Jelšah)
† 14. julij 1926 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • kronist

                                           Življenje:

Anton Šebat se je rodil 7. januarja 1866 na Sladki Gori na Kozjanskem (občina Šmarje pri Jelšah).
Po študiju na mariborskem bogoslovju je bil 25. julija 1892 posvečen v duhovnika. Kaplanoval je v Vitanju, na Dolu pri Hrastniku, v Poljčanah in pri Sveti Barbari v Slovenski goricah. Nato je bil najprej župnijski upravitelj in župnik v Žusmu, kjer je nadomestil župnika Franca Vidmajerja, za župnika v župniji Zgornja Polskava pa je bil imenovan 1. aprila 1913. Tudi tokrat je nadomestil župnika Franca Vidmajerja.
Ker so leta 1917 dva zvona z njihove cerkve pretopili v topove, so si Zgornjepolskavčani želeli vsaj dveh novih zvonov. Anton Šebat in Ignac Petrovič sta 16. julija 1923 na Jesenicah s tamkajšnjo železarno sklenila pogodbo za izdelavo treh zvonov. Nove zvonove so blagoslovili in jih potegnili v zvonik v nedeljo, 24. februarja 1924.
Antona Šebata je 12. julija 1926 zadela kap in dva dni pozneje, 14. julija, je umrl. Pokopan je na pokopališču na Zgornji Polskavi.

                                               Dela:

  • Obnovil je orgle v cerkvi sv. Trojice na Zgornji Polskavi.
  • Nabavil je tri nove zvonove za cerkev sv. Trojica na Zgornji Polskavi.
  • Župnija je v njegovem času gospodarsko napredovala.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Zgornja Polskava in njena okolica, str. 122, 125, 126.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 9. april 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu