Foto: Kronika župnije Zgornja Polskava

GARTNER, Franc Ksaver

(1870−1938)

* 1. december 1870 • Sveti Križ (Gaj) nad Mariborom (Mestna občina Maribor)
† 7. junij 1938 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • katehet

                                           Življenje:

Franc Ksaver Gartner se je rodil 1. decembra 1870 v Svetem Križu (Gaj) nad Mariborom (Mestna občina Maribor).
Po srednji šoli v Mariboru in Gradcu se je prepisal v mariborsko bogoslovnico v tretjem letniku in bil posvečen za mašnika julija 1897.
Do prihoda na Zgornjo Polskavo je bil kaplan v Središču, Ormožu (v Ormožu tudi dva meseca upravitelj župnije), Loki pri Zidanem Mostu, Hočah, na Vranskem in v Šoštanju ter župnik v Planini pri Sevnici. 15. novembra 1926 je bil imenovan za župnika na Zgornji Polskavi.
Ob prihodu župnika Franca Gartnerja na Zgornjo Polskavo sta viseli na obeh straneh glavnega oltarja v cerkvi svete Trojice skromni podobi srca Jezusovega in Marije, ki ju je nabavil župnik Anton Borsečnik. Župnik Franc Gartner je menil, da bi se v »tako veličastni cerkvi spodobilo, da bi tam, kjer visita omenjeni sliki, stala dovolj velika kipa«. Stekla je zbiralna akcija in že čez nekaj tednov je s pomočjo salezijanca dr. Josipa Valjevca naročil pri podjetju Rossi v Milanu dva kipa, visoka 160 centimetrov. Podstavka zanju je naredil mizar Alojz Brdnik iz Ogljenšaka in v nedeljo, 11. avgusta, so kipa »presvetlega srca Jezusovega« in »najslajšega Marijinega srca« blagoslovili in zgornjepolskavsko župnijo posvetili presvetlemu srcu Jezusovemu.
Župnik Franc Gartner je kasneje s pomočjo denarnih prispevkov vernikov napeljal tudi elektriko v cerkev.
Sredi novembra 1934 je župnik Franc Gartner zbolel za zlatenico. Po nekaj dneh so ga odpeljali v mariborsko bolnišnico, kjer je ostal mesec dni, a je moral tudi po vrnitvi na Zgornjo Polskavo ostati še dolgo v postelji. Nadomeščal ga je spodnjepolskavski župnik Melhior Zorko.
Leta 1935 je naročil generalno čiščenje oltarjev v cerkvi in obnovo križa na pokopališču. Delo je opravil pozlatarski pomočnik Hinko Podkrižnik iz Šentjurja.
Veliko let je bil tudi katehet na zgornjepolskavski šoli.
Župnik Franc Gartner je leta 1937 v svojem rojstnem kraju Sv. Križ nad Mariborom slovesno praznoval 40-letnico svojega mašniškega posvečenja, hladna in mokra jesen pa je zopet načela njegovo zdravje in obležal je v bolniški postelji.
7. junija 1938, po dvanajstih letih župnikovanja na Zgornji Polskavi, je Franc Ksaver Gartner umrl. Od umrlega župnika se je v cerkvi svete Trojice in na pokopališču ob njej poslovilo mnogo hvaležnih župljanov, sosedov in njegovih sobratov.

                                               Dela:

  • Nabavil je kipa »presvetlega srca Jezusovega« in »najslajšega Marijinega srca« za vsako stran glavnega oltarja.
  • Elektrificiral je zgornjepolskavsko cerkev.
  • Dal je generalno očistiti glavni oltar in na novo pozlatiti križ na pokopališču.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Zgornja Polskava in njena stoletja, Slovenska Bistrica, 2023, str. 126, 129, 130, 133

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 10. april 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu