Foto: Album

GASPARINI, Anton

(1780−1857)

* 1780 • ni znano
† 1857 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik

                                           Življenje:

Anton Gasparini se je rodil leta 1780.
Za župnika na Zgornji Polskavi je bil imenovan 1. septembra 1825, pri starosti 45 let. Pred tem je bil kurat v Stopercah.
Na jurjevo leta 1842 je šel za župnika v Čadram.
Gasparini je takoj po prihodu na Zgornjo Polskavo začel pisati matične knjige, leta 1832 pa je zgradil kaplanijo.
Umrl je leta 1857 v Studenicah pri Poljčanah.

                                               Dela:

  • Začel je pisati matične knjige.
  • Leta 1832 je zgradil kaplanijo.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Zgornja Polskava in njena okolica, str. 27, 116.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 10. april 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu