Foto: Album

PFEIFER, Blaž

(ni znano−ni znano)

Izpričan med leti 1667 in 1703

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • graditelj

                                           Življenje:

Blaž Pfeifer je prišel na Spodnjo Polskavo kot kaplan leta 1667 in ostal 36 let.
Leta 1675 se je odločil za zidavo nove cerkve. Posvetili so jo leta 1686 in stoji na mestu prejšnje, srednjeveške. Sprva je imela tri oltarje, glavnega Štefanovega, desnega Katarininega in levega Marijinega; zdaj jih ima pet.
Blaž Pfeifer je začel po naročilu župnika Pavela Andreja Rainerja 4. oktobra 1668 pisati poročno knjigo; od leta 1671 se začenja še pogrebna knjiga.

                                               Dela:

  • Zazidal je novo cerkev na Spodnji Polskavi.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Spodnja Polskava in njena stoletja, str. 35, 46, 202.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 11. april 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2023