Foto: Grobnica rodbine Post na pokopališču na Zgornji Polskavi (Mirko Munda)

POST, baroni − rodbina, pl.

(19.−20. stoletje)

sredina 19. stoletja−16. oktobra 1926

Poklic ali dejavnost:

  • plemiči
  • lastniki zgornjepolskavske graščine in gospostva

                                           Življenje:

Družina vitezov pl. Post je sredi devetnajstega stoletja postala lastnik zgornjepolskavskega gospostva in graščine. Prvi lastnik je bil upokojeni cesarsko-kraljevi polkovnik Josef Ernst Kasimir von Post. Izviral je iz stare nemške katoliške plemiške družine. Bil je lastnik gospostva Zgornja Polskava in posestev v Nemčiji. Rojen je bil 3. maja 1803, umrl je 4. avgusta 1872. Poročen je bil z grofico Mario Hardegg, rojeno leta 1802, umrlo 10. aprila 1866. V zakonu se jima je rodilo 5 otrok – sin ter 4 hčerke, in sicer:
– baron Maximilian von Post, roj. leta 1835, lastnik gospostva. Umrl je 15. marca 1904. Z njim je po moški liniji izumrla rodbina von Post;
– njegova sestra baronica Maria von Post, rojena leta 1834, leta 1862 poročena grofica von Attems;
– baronica Wilhelmine (Viljemina) von Post, roj. 26. oktobra 1837, zadnja lastnica gospostva na Zgornji Polskavi iz družine Post, umrla 16. oktobra 1926;
– baronica Aloisia von Post, rojena leta 1842, umrla 3. avgusta 1904;
– baronica Francisca von Post, rojena leta 1845, umrla 14. novembra 1904.
Grobnica rodbine Post je na južni strani župnijske cerkve na Zgornji Polskavi.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Zgornja Polskava in njena okolica, str. 110.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. april 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2023