Foto: Pog 

OMERZU, Josipina

(?−1953)

* ni znano
† 17. marec 1953 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • učiteljica glasbe
  • pianistka

                                           Življenje:

Josipina Omerzu je bila poročena z Danijelom Omerzujem. V zakonu sta se jima rodili hčerki Erika in Renata.
Josipina je bila učiteljica glasbe na Glasbeni šoli v Slovenski Bistrici in bila kot pianistka stalna članica orkestra v Slovenski Bistrici. Sodelovala je na vseh koncertih orkestra in pri vseh operetah v mestu.
Bila je pravi poliglot, saj je govorila več tujih jezikov: angleški, nemški, italijanski in francoski. Jezikovno znanje je prenašala tudi na druge.
Josipina Omerzu je umrla 17. marca 1953 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopana.
Njenega pogreba se je udeležilo okoli 3000 ljudi. Pogreb je vodil slovenjebistriški vikar Viljem Jevšnikar ob asistenci tukajšnjega kaplana Toneta Prosenaka. Ko je pogrebni sprevod prišel do Doma kulture (sedaj Slomškov dom, op. ur.), v katerem je imela glasbena šola prostore, se je sprevod ustavil, krsto pa so položili na tla. Pred domom je stal klavir, pokrit s črnim prtom. Zraven so stali zbrani slovenjebistriški orkester, mešani pevski zbor in gimnazijski mladinski pevski zbor. Po kratkem programu vseh je orkester zaigral žalno koračnico, ki jo je Josipina Omerzu sama komponirala. Sprevod je nato nadaljeval pot na pokopališče, kjer so jo položili k zadnjemu počitku.

Viri in literatura:

  • Kronika župnije sv. Jerneja Slovenska Bistrica.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 13. november 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu