Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica: izvesek nad vhodom v delavnico Jurija Ačka.

AČKO, Jurij

(1878−1947)

* 26. marec 1878 • Visole (občina Slovenska Bistrica)
† 14. februar 1947 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • slikopleskar
  • slikarski mojster

                                        Življenje:

Jurij Ačko se je rodil 26. marca 1878 v Visolah očetu Antonu in materi Mariji.
12. februarja 1923 se je v Slovenski Bistrici poročil z Julijano, rojeno Motaln. Svojo obrt je imel v Šolski ulici (danes Partizanska ulica) v Slovenski Bistrici. Za poslovnim prostorom naj bi imel atelje.
Njegov veliki podpornik je bil župnik Šolinc Ivan, kar lahko sklepamo iz tega, da je v času njegovega delovanja v Slovenski Bistrici popravljal cerkve v tej župniji, za delo pa ga je priporočal tudi drugim. Poleg slikopleskarskega dela se je ukvarjal tudi s poslikavami. V nekdanji gostilni Kos (Kos Ivan) v Šolski ulici (nasproti bistriškega gradu, op. ur.) je na stene naslikal vedute Slovenske Bistrice – po bakrorezih G. M. Vischerja. Njegove poslikave najdemo tudi v cerkvah: leta 1923 je skupaj s Horvat Francem obnavljal poslikave v cerkvi Marije sedem žalosti v Slovenski Bistrici, leta 1929 je z ornamenti poslikal obok ž. c. sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, naslednje leto je preslikal prezbiterij1 in ladjo cerkve sv. Marjete na Ritoznoju. Leta 1933 je restavriral tri slike avtorja Petra Markoviča v pokopališki kapeli sv. Jožefa v Makolah.
Njegovo zadnje delo je ohranjeno v župnijski cerkvi v Cirkovcah, kjer je leta 1946 restavriral oziroma preslikal osem angelskih figur na oboku prezbiterija. Na osnovi ohranjenih del mu posebnih slikarskih sposobnosti ne moremo priznati. Ukvarjal naj bi se tudi s kiparstvom, vendar njegovih kiparskih del doslej ne poznamo. Je pa leta 1940 restavriral kipa, ki sta stala v kapeli sv. Ignacija oziroma sv. Križa ob Marijini cerkvi v Slovenski Bistrici.
Jurij Ačko je umrl 14. februarja 1947 v Slovenski Bistrici.

Dela:

  • Stenske poslikave v gostilni Kos v Slovenski Bistrici.
  • Poslikave v več cerkvah.

Viri in literatura:

  • Informatorka: Kostanjšek Brglez, Simona, Slovenska Bistrica, maj 2020.
  • Kostanjšek Brglez, Simona, ZRC SAZU, Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta: Pokopališka kapela sv. Jožefa v Makolah, Bistriške novice, september 2020, str. 34–35.
  • Župnijska kronika župnije Slovenska Bistrica.
  • Župnijska kronika župnije Cirkovce.

Opomba:

  •  V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 11.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 15. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2023