Foto: Osebni arhiv družine Arbeiter.

ARBEITER, Ivan st.

(1926−1977)

* 16. april 1926 • Ličenca (občina Slovenske Konjice)
† 9. oktober 1977 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • enolog
  • direktor Kmetijskega kombinata

                                                Življenje:

Ivan Arbeiter se je rodil 16. aprila 1926 v Ličenci (občina Slovenske Konjice) očetu Jožefu in materi Mariji, rojeni Rak.
Osnovno šolo je obiskoval v Sv. Jerneju pri Ločah in jo zaključil leta 1940. Zaradi 2. svetovne vojne se je šele leta 1947 vpisal v nadaljnje šolanje na Kmetijski tehnikum v Mariboru (kasneje se je šola imenovala Kmetijska srednja šola, sedaj pa Biotehnična šola Maribor, op. ur.) in jo leta 1950 uspešno zaključil z zaključnim izpitom.
Šolanje je kot izredni študent leta 1960 nadaljeval na oddelku za sadjarstvo in vinogradništvo Višje agronomske šole Maribor, kjer je 17. septembra 1963 tudi diplomiral in pridobil naziv kmetijski inženir.
Že hitro po končani Kmetijski šoli se je zaposlil v takratnem podjetju Vina Slovenska Bistrica, ki se je v letih 1959–62 z združitvijo razdrobljenih kmetijskih obdelovalnih zadrug, kmetijskih gospodarstev, kmetijskih zadrug in zadružnih ekonomij preimenovalo v Kmetijski kombinat Slovenska Bistrica. Na začetku je bil vodja vinske kleti in enolog. Okoli leta 1970 je postal direktor Kmetijskega kombinata Slovenska Bistrica in vodil njegovo sanacijo, ki je bila posledica pred tem najetih zelo neugodnih kreditov za regulacijo reke Ložnice in melioracijo zemljišč ob njenem toku. Začeli so z obnovo vinogradov in v letih 1971–73 rešili tudi predelavo grozdja in kletne kapacitete, saj so med sanacijo opustili mlečno proizvodnjo in v zgradbah uredili klet za vinske cisterne, prostore za predelavo grozdja in skladišča za repromaterial. Iz starega opuščenega govejega hleva so zgradili novo sodobno klet s sodobno predelavo grozdja in kapaciteto 4.000 kg grozdja na uro. Klet so opremili z najmodernejšimi jeklenimi cisternami. Vzporedno s predelavo so uredili tudi polavtomatsko polnilno linijo in začeli s polnjenjem lastnega pridelka.
V sodelovanju z enologinjo Slavico Šikovec in enologom Miranom Veseličem (oba profesorja z Biotehniške fakultete v Ljubljani) so razvili vino Bistriška črnina in peneče vino ‘Pohorski biser’, ki so ga skupaj z znamenitim ‘Ritoznojčanom’ sami polnili že leta 1970.
Poleg službe je (navadno ob nedeljah po dopoldanski maši) po občini predaval o sadjarstvu in vinogradništvu malim proizvajalcem. Pri predavanjih si je pomagal z diapozitivi.
16. aprila 1955 se je poročil z Marijo, rojeno Vidmajer (1933–2020), hčerko Vidmajer Jožefa in Marije Vidmajer, sestro Jožeta Vidmajerja. V zakonu sta se jima leta 1956 rodila sinova – dvojčka Miran, dr. med. in Ivan (Jani), univ. dipl. inž. gr.
Med leti 1969–73 je bil Ivan Arbeiter odbornik občinske skupščine.
V kombinatu je bil zaposlen vse do svoje smrti, ki je bila posledica hude in kratkotrajne bolezni.
Umrl je 9. oktobra 1977 v Mariboru, pokopan je v Slovenski Bistrici.

Priznanja:

  • Priznanje občine Slovenska Bistrica za izredne zasluge in dosežene delovne uspehe za občino Slovenska Bistrica, 1976.

Viri in literatura:

  • Informatorja: Arbeiter, Ivan in Arbeiter, Miran, sinova, Slovenska Bistrica, januar 2021.
  • Jesenek, Jožica: Kmetijski kombinat Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica I, Slovenska Bistrica, 1983, str. 467–471.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 13.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 15. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu