Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica.

ARKO, Miljutin

(1910−1991)

* 16. april 1910 • Ig
† 24. januar 1991 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • učitelj
  • knjižničar − ravnatelj knjižnice
  • publicist
  • kulturni delavec
  • zbiratelj etnoloških predmetov

                                                Življenje:

Miljutin Arko se je rodil 16. aprila 1910 v učiteljski družini v Ljubljani. Družina je kmalu odšla v Lovrenc na Pohorju, nato pa v Maribor.
Po končanem učiteljišču je leta 1934 odšel službovat v Remšnik na Kozjaku. Želja po znanju ga je peljala v Beograd (Srbija), kjer je na pedagoški akademiji študiral zgodovino. Študij je prekinila 2. svetovna vojna. Izgnan je bil v Rakovo pri Čačku v Srbiji in se po osvoboditvi vrnil v porušeno šolo na Remšniku. Po štirih letih je odšel v Ljubljano dokončat študij. Učiteljska pot ga je nato peljala v Voličino v Slovenskih goricah, nato na nižjo gimnazijo v Ruše in leta 1954 na Spodnjo Polskavo, kjer je bil ravnatelj vse do 1. septembra 1967, ko je postal ravnatelj matične knjižnice v Slovenski Bistrici. Leta 1975 je razširil knjižnico še z otroškim oddelkom. Knjižnico je vodil vse do leta 1977, ko je odšel v pokoj. Nasledila ga je Kristina Šega.
Bil je med ustanovitelji Kulturne skupnosti občine Slovenska Bistrica.
Po prihodu v knjižnico je začel z zbiranjem etnoloških predmetov s pohorskih kmetij. Za njim je v bistriškem gradu ostal trajen spomin, saj je v njem iz zbranega gradiva nastala Arkova etnološka zbirka, ki je bogata z narodopisnimi predmeti pohorskega sveta.
Miljutin Arko je umrl 24. januarja 1991 na Zgornji Polskavi.

Priznanja:

  • Priznanje občine Slovenska Bistrica, 1975.

Viri in literatura:

  • Informatorka: Arko, Boža, snaha, Zgornja Polskava, 1998.
  • Gradišnik, Stane: Arko, Miljutin, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 5.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 14.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 15. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2023