Foto: Gradbeni vestnik, 2015.

RISMAL, Mitja, prof., dr.

(1930−)

* 5. februar 1930 • Slovenska Bistrica

 Poklic ali dejavnost:

  • gradbenik
  • strokovnjak za sanitarno hidrotehniko
  • strokovnjak za tehnologijo čiščenja odpadnih voda

                                                 Življenje:

Dr. Mitja Rismal se je rodil 5. februarja 1930 v Slovenski Bistrici v učiteljski družini.
Osnovno šolo je obiskoval do tretjega razreda v Slovenski Bistrici, nato pa v Ljubljani, kjer je do leta 1944 obiskoval gimnazijo, ko se je kot šele 14-letni fantič pridružil partizanom. Po osvoboditvi je končal gimnazijo in maturiral leta 1948 v Ljubljani in se v jeseni vpisal na gradbeni oddelek Tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Diplomiral je leta 1957 na gradbeni fakulteti v Ljubljani.
Prva Rismalova zaposlitev je bila pri Vodni skupnosti v Murski Soboti, leta 1958 pa začel delati kot projektant v hidrotehniki pri Komuna-projektu v Mariboru, kjer je ostal do leta 1967, ko je s skupino sodelavcev ustanovil Biro za hidrotehniko pri Zavodu za urbanizem v Mariboru – ZUM. Najprej je bil vodja biroja in pozneje direktor.
V šolskem letu 1968/69 vpisal in pozneje tudi dokončal podiplomski študij iz sanitarnega inženirstva na Tehnološki fakulteti v Delftu na Nizozemskem. Leta 1973 je na gradbeni fakulteti v Zagrebu izdelal magistrsko nalogo in po nostrifikaciji podiplomskega študija v Delftu dosegel naziv magistra, specialista s področja sanitarne hidrotehnike. Leta 1977 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo na Gradbeni fakulteti Univerze v Zagrebu.
Med letoma 1960 in 1978 je prof. dr. Rismal predaval na Visoki tehniški šoli v Mariboru predmeta Vodovod in kanalizacija ter Hidravlika. Leta 1978 je bil izvoljen za izrednega profesorja, leta 1983 pa za rednega profesorja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,. Od leta 1980 je bil zaposlen na Inštitutu za zdravstveno hidrotehniko, kjer je predaval predmete Vodovod, Osnove čiščenja voda ter Čiščenje pitnih voda.
Bil je mentor ali somentor pri številnih diplomskih nalogah, 12 magistrantom in 3 doktorandom. Več let je bil tudi predstojnik Inštituta za zdravstveno hidrotehniko.
Dr. Mitja Rismal se je upokojil leta 1997.

                                                       Dela:

  • Učbenik Vodovod in kanalizacija, 1971.
  • Aplikativna inženirska limnologija in gospodarjenje z vodnim bogastvom, 1985.
  • Slikovno gradivo za vodovod, 1988 (s sodelavci).

Viri in literatura:

  • Panjan, Jože: Prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad., 85-letnik, Gradbeni vestnik, april 2015, str. 82.
  • Bajt, Drago: Rismal Mitja, Slovenski kdo je kdo, 1999, str. 456.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 28. januar 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu