Foto: Dvorec Frajštajn, pridobljeno s https://www.umetnost-za-turizem.si/dogodki/po-poti-plemstva-na-slovenjebistriskem/.

AUSCH, Miroslav

(1882−1945)

* 1882 • Veliki Obrež (občina Brežice)
† april 1945 • Jasenovac (Hrvaška)

Poklic ali dejavnost:

  • tovarnar
  • lastnik dvorca Frajštajn

                                                Življenje:

Miroslav Ausch, Jud, se je rodil leta 1882 v Velikem Obrežu pri Brežicah.
Z ženo Gizelo (*1887 †1976) sta imela hčerki Vero (*1910 †1983) in Eriko Ariano (*1916 †1942), članico prvega mariborskega slovenskega športnega kluba ‘Branik’. Z možem in dveletno hčerko so jo leta 1942 v Žablju v Vojvodini (Srbija) ubili madžarski fašisti. Njeno ime je na spomeniku med 2. svetovno vojno umrlih mariborskih športnikov pred zgradbo Branika.
Miroslav Ausch je leta 1909 kupil graščino Frajštajn. Bil je tudi eden od treh judovskih solastnikov ‘Tovarne lesnih snovi in lepenke’ v Ceršaku.
Auschi so stanovali v Mariboru in so na Spodnjo Polskavo prihajali le občasno, največ za nekaj dni. Za Frajštajn je med njihovo odsotnostjo skrbel Franc Falež, upravitelj Frajštajna med leti 1922−42.
Miroslav Ausch je bil tudi patron spodnjepolskavske župnijske cerkve sv. Štefana.
Junija 1941 so Miroslava Auscha in njegovo ženo Gizelo izgnali v Zagreb. Žena je 2. svetovno vojno preživela, ker se je v Zagrebu skrivala v neki kleti, Miroslava Auscha pa so zaprli v koncentracijsko taborišče Jasenovac (Hrvaška), kjer je umrl.
Leta 1947 so Auschom z nacionalizacijo vzeli frajštajnsko graščino in 110 hektarjev zemljišč, v zameno pa jim je oblast dala 5 hektarjev travnikov in drugih kmetijskih površin na Pragerskem ter stanovanje v hiši, v kateri je do leta 1945 bival Jakob Potočnik. Zemljišča na Pragerskem je Gizela Ausch čez nekaj let prodala, delno tudi kot gradbene parcele.
Vnukinja Marina Klugler je z denacionalizacijo posestvo in graščino Frajštajn dobila vrnjeno, a je zemljišča prodala ptujskemu kmetijskemu kombinatu.
Miroslav Ausch je umrl aprila 1945 v ustaškem taborišču Jasenovac.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Društvo Sokol, Pragersko − kronika, Slovenska Bistrica, 2017, str. 235.
  • Munda, Mirko: Frajštajn, Spodnja Polskava in njena stoletja, Slovenska Bistrica, 2020, str. 366–369.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu