Foto: G. M. Vischer,

POLSKAVSKI − rodbina

(12−14. stoletje)

1164−1317

 Poklic ali dejavnost:

  • posestniki Polskavskega ozemlja

                                                 Življenje:

Prvi naslednik Bernarda Spanheima, štajerski in podravski mejni grof Otakar Traungavec je tik pred smrtjo podelil z ženo Kunigundo v navzočnosti svojega sina Otakarja šentpavelskemu samostanu, 20. oktobra 1164, v mariborskem gradu na Piramidi ob prisotnosti 30 prič posesti v Labotski dolini, opat pa njemu v dosmrtno uživanje med drugim tudi 7 kmetij (mansus) ob potoku Polskavi (Pulzga, Pulzka), tistih, ki jih je pred 41 leti samostanu izročil Sigfried Spanheim, Bernardov brat. Med pričami te kupčije sta bila tudi Riher I. Polskavski in Fritel Gromberški. Riher I. Polskavski je bil posestnik območja ob Spodnji Polskavi, obcestni vasi. Leta 1181 je bil šentpavelski samostan oproščen plačevanja mitnine pri Bistrici pri Viltušu. Med pričami tega pravnega dejanja so bili tudi Riher I. Polskavski ter njegov brat Herand in nečak Pilung Polskavski. Posebna vrednost dokumenta o tem dejanju je v tem, ker potrjuje, da so leta 1181 živeli kar dvojni Polskavski. Riher I. je živel na Spodnji Polskavi, Pilung Polskavski pa v skromnem zgornjepolskavskem gradiču na stavbišču, kjer je leta 1979 stala hiša (s številko 2) v lasti Rudolfa Dobnikarja – nekdanji starejši polskavski dvorec na vzhodnem robu obcestne vasi Zgornja Polskava.
Obe zemljiški gospostvi, Riherjevo na Spodnji Polskavi in Pilungovo na Zgornji Polskavi, sta nastali z odcepitvijo od starejšega gromberškega.
V latinščini napisana listina iz leta 1207 v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu posreduje že daljšo nemško obliko za potok Polskavo. Sporoča namreč, da je štajerski vojvoda podelil žičkemu samostanu tudi neke novine onstran (= vzhodno) »flumen Pulzcau«. Nemci so originalno slovensko Polskavo prevajali s Pulsgau.
Riherja I. Polskavskega je nasledil Rudger (Rudgerus de Pulcka), ki je zapustil sled za seboj le v letu 1224, ko se je mudil pri vojvodi v Mariboru.
V tistem času je živel na Zgornji Polskavi Pilungov naslednik Oton. Po njegovi smrti ga je nasledil sorodnik, spodnjepolskavski Riher II. Polskavski. Živahnejše življenje ob cesti skozi Zgornjo Polskavo ga je z vnukinjo Kunigundo – prvo po imenu znano ženo na Polskavskem – zvabilo v zgornjepolskavski gradič. Kunigunda Polskavska se je leta 1316 poročila z Bolfenkom Herzenkraftom (Herzenkraft = srčna moč). Njen sin in vnuk sta se do leta 1402 imenovala Polskavska in Herzenkrafta, vendar se je z njo sklenil rod Polskavskih (1164–1317 = 153 let), pritegnila pa je na Zgornjo Polskavo Herzenkrafte (1316–1520 = 204 leta).

Viri in literatura:

  • Koropec, Jože: Polskavska zemljiška gospostva, Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 1, 1980, Maribor, str. 9-12.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu