Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica.

ATTEMS, Ignacij Marija I., grof

(1652−1732)

* 15. avgust 1652 • Ljubljana
† 1. december 1732 • Gradec (Avstrija)

Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • prvi lastnik bistriškega gradu iz rodbine Attems
  • pravnik
  • mecen

                                                Življenje:

Mecen Ignacij Marija I. grof Attems se je rodil 15. avgusta 1652 v Ljubljani. Bil je sin iz tretjega zakona vicedoma dežele Kranjske Janeza Friderika grofa Attemsa (*1593 †1663) s Frančiško Marijo markizo Strozzi (*1620 †1668). Z Ignacijem Marijo se začenja uspešna štajerska veja svetokriških Attemsov. Attemsi so bili leta 1630 povzdignjeni v državne grofe ‘Svetega rimskega cesarstva’.
Šolal se je na ruški latinski šoli in v Gradcu (Avstrija), kjer je končal študij prava. Pri enaintridesetih je bil imenovan za dvornega svetnika, tri leta zatem je postal svetnik pri notranjeavstrijski dvorni komori in v letih od 1688−1703 opravljal službo glavnega intendanta za Štajersko. Bil je še predsednik in ravnatelj notranjeavstrijskega tajnega sveta.
Z nakupi gradov in posesti se je njegova gospodarska dejavnost, tudi zaradi službe intendanta, vse bolj vezala na donosna posestva spodnje Štajerske.
V prvem zakonu, sklenjenem leta 1685 z Attems Marijo Regino, rojeno Wurmbrand (Stuppach, *1659 †1715), je imel kar trinajst otrok. Z drugo ženo Kristino Krescencijo Attems, rojeno Herberstein (Hrastovec) − zakon je bil sklenjen leta 1715 v Brežicah − pa ni imel potomcev.
Njegova velikopoteznost je razvidna iz nakupov grajskih posesti Podčetrtek in Štatenberg leta 1686, Hartenštajna in bližnjega urada Pilštanj, Brežic, Brestanice in seveda bistriškega gradu leta 1717.
V Gradcu si je med leti 1702−05 uredil monumentalno palačo, zunaj mesta je kupil posestvo ‘Gösting’ in po požaru starega gradu leta 1723 pod njim zgradil dvorec ‘Neu Gösting’. Z drugo poroko se je njegova posest povečala še z gradom in posestvom Vurberg nad Dravo zahodno od Ptuja.
Prva velikopotezna zadeva Ignacija grofa Attemsa je bila ob koncu 17. stoletja zidava Štatenberga. Sledila je načrtna barokizacija in opremljanje renesančnih gradov v Brežicah, Podčetrtku in v Slovenski Bistrici.
Ignacij Marija I. grof Attems je umrl 1. decembra 1732 v Gradcu in je pokopan pri frančiškanih v Brežicah.

Viri in literatura:

  • Frank, Ulrike − Šerbelj, Ferdo: Kratka zgodovina grofov Attems, Zbornik občine Slovenska Bistrica II, Slovenska Bistrica, 1990, str. 146–148.
  • Šerbelj, Ferdo: Mecen in njegov slikar vabita v bistriški grad, Slovenska Bistrica, 2008.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 18−19.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 15. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2023