Foto: Album

GAISRUCK, Jurij

(16. stoletje)

izpričan v 16. stoletju

Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • upravnik gospostva
  • lastnik bistriškega gospostva

                                           Življenje:

Jurij Gaisruck, sin Sigmunda Gaisrucka, je bil upravnik pri Juriju III. grofu Schaumbergu. Leta 1548 je od njega za 12.200 goldinarjev odkupil bistriško zemljiško gospostvo (grad z mestom vred, op. ur.).
Že leta 1550 je Jurij prosil vladarja, da mu dovoli vgraditi v grajske stavbe 2000 goldinarjev in zajamči posedovanje gospostva njemu in nasledniku, vendar je že leta 1552 bistriško gospostvo in vse, kar mu je pripadalo, že prešlo od Gaisrucka na Sigmunda Šrota in leta 1564 na Janeza Jurija Idunspeuga.

Viri in literatura:

  • Koropec, Jože:: Svet okoli Slovenske Bistrice do leta 1700, Zbornik občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1983, str. 114.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 31. januar 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu