Foto: Grb bistriške gospoščine z napisne plošče iz leta 1598 v Bistriškem gradu (Silvo Husu).

VETTER, Friderik, grof

(16.−17. stoletje)

izpričan konec 16. in v prvi polovici 17. stoletja

 Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • posestnik slovenjebistriškega zemljiškega gospostva
  • zakupnik slovenjebistriške mitnice

                                                 Življenje:

Friderik grof Vetter, je bil sin Janeza Vettra (†1597), ki je bil že leta 1584 fevdnik bistriške posesti in od leta 1587 posestnik slovenjebistriškega zemljiškega gospostva, in Uršule Vetter, rojene Wolzogen (†1608).
Friderik je leta 1608, po smrti matere, podedoval bistriško zemljiško posest. Že od takrat, pa do leta 1635, je bogatel kot dobavitelj za vojsko v času uskoške vojne, še bolj pa od leta 1621, ko je postal štajerski vrhovni oskrbovalni mojster za živež. Lahko je obnavljal slovenjebistriški grad, tudi v mestu je imel na voljo imenitno hišo.
Z drugo ženo Ano Suzano je ravnal zelo kruto; zanjo so se morali potegniti celo njeni sorodniki. Tudi med njim in mestom so bili napeti odnosi, še zlasti po tem, ko je od 1630-34 imel v zakupu vladarjevo slovenjebistriško mitnico, ki je bila navadno v zakupu mesta. Takrat je vneto preganjal tihotapce po podeželju.
V velikem drugem slovenskem kmečkem uporu 1635 se je umaknil iz Bistrice v varnejši Ptuj. Nasledil ga je Erazem Vetter.

Viri in literatura:

  • Koropec, Jože:: Svet okoli Slovenske Bistrice do leta 1700, Zbornik občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1983, str. 135.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 1. februar 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu