ATTEMS, Franc Dizma, grof

(1688−1750)

* 6. avgust 1688 • Gradec (Avstrija)
† 10. maj 1750 • Gradec (Avstrija)

Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • svetnik
  • predsednik vrhovnega notranjeavstrijskega revizorja

                                             Življenje:

Franc Dizma grof Attems se je rodil 6. avgusta 1688 v Gradcu (Avstrija) očetu Ignaciju Mariji I. grofu Attemsu, in materi Mariji Regini Wurmbrand, poročeni Attems (*1659 †1715).
Po končanem študiju na Leydenski univerzi je leta 1712 postal notranjeavstrijski vladni svetnik. Cesar Karel VI. ga je nato imenoval za tajnega svetnika in podpredsednika notranjeavstrijske dvorne komore, že leta 1738 pa tudi za njenega predsednika. Ko je cesarica Marija Terezija dvorno komoro razpustila, ga je povzdignila v predsednika vrhovnega notranjeavstrijskega revizorja.
Franc Dizma je še povečal družinsko posest z leta 1736 kupljenima posestvoma Dornava in Markovci pri Ptuju.
Iz njegovih dveh zakonov sta se razvili dve družinski veji Attemsov Svetokriških. Leta 1713 se je poročil z 19-letno Marijo Zofijo grofico Herberstein. Rodil se jima je sin Ignac Marija II. Attems, ustanovitelj slovenjebistriške veje Attemsov Svetokriških. Po smrti žene leta 1715 se je leta 1717 poročil z Marijo Julijano grofico Wildenstein. Z njunim sinom Marijo Francem Attemsom se je vzporedno z bistriško razvila še graška veja ‘Gösting’.
Franc Dizma Attems je umrl 10. maja 1750 v Gradcu.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com