Foto: Grb Trautmansdorfov (Wikipedija).

TRAUTMANSDORF – rodbina

(16.−17. stoletje)

1595−1670

 Poklic ali dejavnost:

  • posestniki bukovškega zemljiškega gospostva

                                                 Življenje:

Joahim in Matej Trautmansdorf sta leta 1569 kupila od Jakoba Trapa bukovško zemljiško gospostvo. Trautmansdorfi so živeli na gradu Kirchberg am Walde, severovzhodno od Gradca, leta 1595 so kupili še grad Weitersfeld ob Muri, severovzhodno od Šentilja. V urbarju mariborskega zemljiškega gospostva je zapisano, da imata Trautmansdorfa na Bukovcu in na Levarju 17 kmetij in 17 gorninskih vinogradov, na Zgornji Polskavi pa 4 kmetije.
Leta 1574 je od očeta Jaoahima in strica Mateja bukovško zemljiško gospostvo nasledil Jurij Adamu Trautmansdorf (†1601), poročen z Judito Trautmansdorf, rojeno Scheidt, ki je povezana z nastankom cerkve sv. Trojice na Levarjih. Imela sta sina Jurija Krištofa (†1659) in Ernrajha.
Jurij Krištof, ki je nasledil bukovško zemljiško gospostvo po materi Juditi, je leta 1623 odstopil Weitersfeld pri Šentilju in Bukovec bratu Ernrajhu. Ko je slednji leta 1628 Weitersfeld prodal, je Jurij Krištof znova prevzel Bukovško zemljiško gospostvo (Bukovec in Levarje) in ga ponovno vezal na Kirchberg.
Ko je leta 1659 v Kirchbergu umrl bukovški zemljiški gospod Jurij Krištof Trautmansdorf, ga je nasledil sin Jurij Ernrajh. Pokojnega Jurija Ernrajha je leta 1669 nasledila sestra Konstancija, ki se je naslednje leto poročila z Janezom Herbertom Turjaškim. Tako se je znašlo bukovško zemljiško gospostvo znova v posesti Turjaških, kakor je bilo konec 15. stoletja.

                                                         Viri:

  • Koropec, Jože:: Svet okoli Slovenske Bistrice do leta 1700, Zbornik občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1983, str. 120, 138, 139.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 2. februar 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu