Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica.

ATTEMS, Ferdinand Marija I., grof

(1746−1820)

* 22. januar 1746 • ni znano
† 23. maj 1820 • Gradec (Avstrija)

Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • štajerski deželni glavar

                                            Življenje:

Ferdinand Marija I. grof Attems se je rodil 22. januarja 1746 očetu Ignacu Mariji II. Attemsu in materi Mariji Jožefi grofici Attems, rojeni Khuen von Belasy (*1721 †1784).
Ferdinand Marija I. je bil državni grof Attems, baron svetokriški, ločniški, podgorski, falkenštajnski in tecenberški, gospod Bistrice (gradu), Brežic, Vurberga, Freihofa (‘Gornji Dvor’ na Prešernovi na Ptuju), Rajhenburga in Turna (oboje Brestanica), Hartenštajna, Podčetrtka, Olimja, Dornave in Markovcev. Že v baročno protokolarnem naslovu razberemo velik ugled deželnega glavarja Ferdinanda Marije, ki je bil že od leta 1778 v stanovskem zboru, od leta 1782 pa poslanec v deželni vladi.
Leta 1801 ga je cesar Franc II. imenoval za štajerskega deželnega glavarja, ravno v času francoskih bojev. Takrat se je Ferdinand I. izkazal za preudarnega in požrtvovalnega glavarja.
Z Attemsovim prizadevanjem so deželni stanovi leta 1803 s soglasjem vlade kupili zdravilne vrelce z okoliškim zemljiščem in ustanovili zdravilišče Rogaška Slatina.
Leta 1805 je grof Ferdinand I. kupil grad leta 1782 ukinjenega pavlinskega samostana Olimje. V njihovi posesti je ostal do konca 2. svetovne vojne.
Leta 1811 je kupil dvorec Leslie v Gradcu, v katerem je nadvojvoda Ivan ustanovil deželni muzej. Bil je tudi med ustanovitelji risarske akademije v Gradcu leta 1819 in podpornik dobrodelnih in drugih splošno koristnih ustanov.
Poročen je bil z baronico Mariano Gall Gallenstein, s katero je imel sina Ignaca Marijo III. Attemsa.
Ferdinand Marija I. Attems je umrl 23. maja 1820 v Gradcu.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2023